25 March 2019 13:31:25
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse vedr. afstemning om madordniger

 Madordninger i daginstitutioner: Demokratiet lider under lovsjusk!

 

”Det er yderst problematisk og meget lidt demokratisk”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA,  om de igangværende afstemninger omkring madordninger i daginstitutioner.

 

”Den omstridte tvungne madordning, som sendte rystelser langt ind i regeringskredse, endte med at blive gjort ”frivillig” og nu, hvor forældrene er i gang med at stemme, ser vi, at demokratiet trædes under fode. I hvert fald strider det mod min demokratiopfattelse, at det tavse flertal kan bestemme over så væsentlige ting, som forældrenes månedlige udgifter”, siger Lars Klingenberg.

 

”Allerede inden loven trådte i kraft gjorde vi opmærksom på risikoen for alvorlige konflikter og splittelse i forældregruppen, når et flertal af forældre kan pålægge forældrene i institutionen en meget stor månedlig udgift til mad (op mod 1000,- kr. om måneden i nogle kommuner). Demokratiet skrider yderligere, når loven så er formuleret sådan, at man i kommuner med områdeinstitutioner, skal tage beslutningen blandt forældrene – ikke ved tilvalg, men ved aktivt fravalg”, fortsætter Lars Klingenberg.

 

”Reelt betyder det, at sofavælgerne bestemmer. Hvis du bliver hjemme og undlader at stemme, så tæller din stemme som et JA til madordningen – det er altså ikke i overensstemmelse med vores opfattelse af en demokratisk beslutning; og jeg ville gerne høre om den ”bananrepublik” som kunne slippe af sted med et sådant valgsystem uden højlydte protester fra den såkaldte demokratiske del af verden. Reelt er det sammenligneligt med, at hvis du ikke aktivt går op og stemmer imod den siddende kommunalbestyrelse, så stemmer du for!”, fortsætter Lars Klingenberg

 

”Når et flertal i Folketinget nu har valgt en model, der lægger beslutningen ud til forældrene, så er det mindste vi kan forlange, at det sker på et oplyst og demokratisk grundlag – dvs. at forældrene som minimum kender pris og kvalitet. Men også konsekvenser for personaleforbruget og konsekvenser for institutionens budget skal være fuldt oplyst. I institutioner med ansat køkkenpersonale, rækker forældrenes eller forældrebestyrelsens beslutning langt ind i institutionens ansættelsesforhold og dermed også i institutionens budgetter. Så hvis beslutningen skal træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, kræver det såvel indsigt som ansvar overfor institutionens budgetter – hverken forældrebestyrelsen eller for den sags skyld forældrene er lovmæssigt sikret den indsigt eller det ansvar”, slutter Lars Klingenberg.

 

 

Lars Klingenberg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 70 20 51 57

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Hansen

Sekretariatsleder

 

Egedal Forældrenævn kan kontaktes vedr. oplysningsgrundlag og afstemingsprocedure for de nyligt afholdte afstemninger i Egedal Kommune. Kontakt Helle Nielsen, formand for Egedal Forældrenævne på tlf. 40404073

 

For supplerende oplysninger omkring madordningerne se:

·         Den vedtagne lov om fleksible frokostordninger (madordninger) http://fola.dk/downloads/20091_l212_som_vedtaget.pdf

 

·         FOLAs høringssvar om fleksible frokostordninger (madordninger) http://fola.dk/downloads/horingssvar%20dagtilbudsloven%20(fleksible%20frokostordninger).pdf

 

·         Københavns kommunes oplysningsmateriale til forældebestyrelser vedr. fravalg af madordninger http://kk.dk/Borger/PasningOgSkolegang/Boernepasning/KvalitetIPasningen/Boernemad/Madvalget/DenKommunaleFrokostordning.aspx

 

 

 

2,322,503 Unikke besg