25 March 2019 13:12:25
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 5. november 2010

 

Pressemeddelelse vedr. tvangsflytning af børn.

 

 ”Det tenderer hykleri, når Kalundborgs borgmester bruger argumenter omkring børnenes velfærd i forbindelse med tvangsflytning af børn på 2 år og 3 mdr. fra dagpleje til børnehave”, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.

 

”Det ligner mest af alt en beslutning som udelukkende er baseret på udsigten til økonomisk gevinst uden hensyntagen til børnenes tarv og forældrenes ønsker. Beslutningen bliver blandt andet forsvaret ved, at der ligger en individuel vurdering til grund for tvangsflytningen, men spørgsmålet er, hvordan og af hvem  man har lavet denne individuelle vurdering, og hvad har den kostet i timer?”, fortsætter Lars Klingenberg.

 

”Børn på 2 år og 3 mdr. hører ikke hjemme i børnehaven blandt 5-6-årige. Børn på 2 år og 3 mdr. er ikke selvhjulpne i samme grad som større børn, de skal have hjælp til påklædning, bleskift eller toiletbesøg, spisning etc. De kræver større opmærksomhed omkring sprogudvikling mv. Kort sagt: de har brug for langt mere voksenkontakt, end de kan tilbydes i børnehaven. Det er stærke ord, men vi nærmer os offentligt omsorgssvigt i denne situation. Og det er jo ikke kun de 2-årige det går ud over – det påvirker hele børnegruppen og betyder også mindre tid til børnehavebørnene, hvor der i forvejen er store problemer omkring voksenkontakten”, siger Lars Klingenberg

 

”Såvel international som national forskning har gang på gang påpeget vigtigheden af, at der er tid til vores børn i deres daginstitutioner – tid til omsorg, opmærksomhed og dialog. Børn, som har gået i kvalitetsinstitutioner med gode faglige normeringer, bliver både mere skoleparate og mere selvhjulpne gennem livet. Derfor er det meget bekymrende at være tilskuer til en udvikling, som går i den stik modsatte retning”, siger Lars Klingenberg

 

”Endelig så er der den rent lovgivningsmæssige side af sagen. Iflg. dagtilbudsloven kan kommunen ikke opsige børn medmindre barnet tilbydes et andet ”alderssvarende” og ”relevant” tilbud. Hvis Kalundborg kommunes tvangsflytning ikke er lovstridig, så kræver det en opstramning af lovgivningen. Det her lugter langt væk af børn, der ofres på baggrund af yderst tvivlsomme økonomiske besparelser”.

 

”Vi vil i første omgang rette henvendelse til socialministeren og bede om en vurdering. Skulle det mod forventning være lovligt, at tvangsflytte børn på 2 år og 3 mdr, så vil vi opfordre folketingets partier til at stramme lovgivningen”, slutter Lars Klingenberg.

 

Lars Klingenberg kan træffes på tlf. 70 20 51 57 for yderligere kommentarer.

 

Med venlig hilsen

 

Lotte Hansen

Sekretariatsleder

2,322,474 Unikke besg