19 March 2019 06:49:20
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 8. april 2011

Fælles Pressemeddelelse FOLA og Forældrenævn vedr. konference på Christiansborg d. 29. marts 2011.

 

En virkelighed som vi ikke kender!

 

Det var markante og tankevækkende historier fra den virkelige daginstitutionsverden, som Socialminister Benedikte Kiær og andre politikere blev præsenteret for, da forældre fra hele landet satte de mindste på dagsordenen på en konference afholdt på Christiansborg.

 

”Hverken vi forældre eller de mange ansatte fra daginstitutionerne kunne nikke genkendende til Socialministerens tal (Danmarks Statistik 2009), som tegner en eventyrlig institutionsverden med 1 pædagogisk medarbejder til 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk medarbejder til 6 børnehavebørn”, siger en række forældresammenslutninger rundt omkring i landet.

 

Ej heller var der genkendelse at spore, når ministeren berettede om besøg i daginstitutioner i Gentofte og Ishøj. ”Selvfølgelig møder ministeren ikke den almindelige hverdag med sygemeldinger, manglende vikarer, dokumentationsopgaver etc. Det siger sig selv. Ministeren synes at glemme, at pædagoger har en faglig stolthed. Man viser det ypperste, når områdets minister eller andre betydelige personer aflægger besøg - derfor er det selvfølgelig forberedt efter alle kunstens regler”.

 

”Frem for at iværksætte endnu en undersøgelse af området, som ministeren slog til lyd for, så vil vi i al ydmyghed opfordre ministeren til at gemme såvel de misvisende tal som glansbilledet lidt væk og lytte til de historier, som både forældre og ansatte fortæller fra hverdagen og samtidig lytte til og ikke mindst anvende den forskning, der allerede eksisterer. Vi behøver ikke flere undersøgelser – vi har tilstrækkeligt med dokumentation for at højkvalitetsdaginstitutioner med gode normeringer og veluddannet pædagogisk personale giver en samfundsmæssig merværdi i form af mere velfungerende børn, unge og voksne”.

 

”Det var ikke historier opfundet til lejligheden, som vi fortalte på konferencen. Det var historier fra vores børns hverdag. Kom på uanmeldt besøg i Hørsholm, Egedal, Nyborg, København, Silkeborg, Vordingborg, Guldborgsund m.v. så skal du se det krakelerede glansbillede:

  • hvor én ansat har ansvaret for 47 børn,
  • hvor vuggestuebørn har ned til 3 minutters voksenkontakt i timen,
  • hvor børn, der har brug for lidt ekstra støtte, ikke kan få hjælp til at vinke til mor og far,
  • hvor børn må have ble på, fordi der ikke er tid til at hjælpe dem på toilettet
  • hvor der er etableret ringeklokke på toilettet, så børnene kan tilkalde hjælp
  • hvor børn bliver ”ringet” hjem fordi der ikke er personale nok
  • hvor større børn trøster mindre børn, fordi der ikke er en voksen
  • hvor børn ikke får skiftet ble.

 

Tag en snak med forældre og ansatte, men lad være med at lave flere intetsigende tilfredshedsundersøgelser – for når vi forældre bliver udsat for tilfredshedsundersøgelser, så svarer mange af os (87%), at vi er ”godt tilfredse” – vi kan ikke svare andet, hvis vi skal kunne se vores børn i øjnene! Heller ikke selvom vi kan se, at grænsen for længst er overskredet”, slutter forældrene samstemmende.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Klingenberg, FOLA tlf. 70 20 51 54

 

Helle Nielsen, Egedal Forældrenævn tlf. 40 40 40 73

 

Dorthe Boe Danbjørg, Børneparkering Nej Tak i Nyborg tlf. 26 20 21 86

 

Nina Reffstrup, KFO – Københavns Forældreorganisation tlf. 22 31 82 55

 

Birgitte Kristine Nielsen, Forældrenævn Silkeborg tlf. 31 25 26 96

 

Christina Jørgensen, Næstved Forældrenævn tlf. 28 57 09 92

 

Emilia Maria van Gilse, FFH - Foreningen af Forældrebestyrelser i Hvidovre tlf. 40 29 61 45

 

Louise Irgens, Guldborgsund Forældrenævn tlf. 22 37 45 35

 

Marianne Beck-Nielsen, Hørsholm Forældreforening tlf. 23 37 16 20

 

Mille Holse, Albertslund Forældreorganisation tlf. 41 41 86 76

 

Trine Ellemose Zielke, Kolding Forældreråd tlf. 25 79 79 38

 

Karsten Schack Larsen, Vordingborg Forældreråd tlf. 40 61 38 31

 

Lea Lorentzen, Den fælles forældrebestyrelse for 0-6 årige, Helsingør kommune

 

Jacob Gjørtz, Samarbejdende forældrebestyrelser i Vejle tlf. 50 58 41 45

 

Morten Bowman, Forældrenævnet i Århus tlf. 25 48 17 31

 

 

2,318,440 Unikke besg