19 March 2019 06:53:18
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 25. maj 2011

Hovedfolder: lars.jpgBørn rokeres rundt som flyttegods på lukkedage og lukkeuger.

 ”Børn har brug for kendte, trygge og udviklende rammer i deres daginstitution. Ingen børn finder det trygt at blive flyttet til ukendte fysiske rammer med ukendte børn og voksne eller for den sags skyld, at blive trøstet af én de ikke kender” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA.

 ”Når børn starter i et ny daginstitution gør vi forældre i samarbejde med de ansatte meget ud af at gøre opstarten og dermed forandringen så nænsom som mulig. Hvis det på nogen måde er muligt starter barnet med besøg, som i løbet af noget tid bliver til længere og længere ophold. Jeg har aldrig hørt, at den langsomme ”indkøring” af børn skulle være overflødig eller udelukkende bekymrede curling-forældres påfund” siger Lars Klingenberg, der fortsætter: ”Derfor undrer det mig også såre, at en række kommuner kan slippe godt fra et stort antal årlige lukkedage”.

 Flere kommuner har mellem 20 og 25 lukkedage. Og selvom kommunerne ifg. lovgivningen er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning, så er den alternative pasning ikke et reelt alternativ.

  ”Det er kun meget få forældre, der benytter sig af den alternative pasning, for selvfølgelig rokerer vi ikke blot vores børn rundt som flyttegods, hvis vi overhovedet har andre muligheder. Vi holder feriedage, beder om hjælp hos familie og venner og vælger kun den alternative pasning som en absolut nødløsning” siger Lars Klingenberg, der henviser til Dansk Arbejdsgivers undersøgelse fra 2008, hvor der konkluderes ”Lukkedage i daginstitutioner koster virksomhederne penge på bundlinjen, når de må undvære medarbejdere, fordi de melder sig selv eller barnet syg på lukkedage”. Samme undersøgelse viser, at kun 3 ud af 529 adspurgte forældre benyttede den alternative pasning.

 ”Vi ser frem til, at der i forhandlingerne mellem regeringen og KL findes en holdbar løsning på lukkedagene, som tilsyneladende er stigende i antal. Som det ser ud nu er det ødelæggende for  familierne, som får splittet deres ferie og måske endda må vinke farvel til fælles familieferie, fordi feriedagene skal spredes og bruges på løsrevne lukkedage. Og endelig så må vi atter engang stille spørgsmålstegn ved den direkte besparelse affødt af lukkedagene, da de ansatte fortsat skal have løn i ferie, uanset hvornår den afholdes. Så med mindre bevillingen til den enkelte institution blot beskæres og besparelsen fordeles på hele året, eller kommunerne kalkulerer med den manglende benyttelse af den alternative pasning, så har jeg meget svært ved at se hvor der spares noget” slutter Lars Klingenberg.  

 

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

2,318,493 Unikke besg