19 March 2019 07:27:51
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse 19. september 2011

Minimumsnormeringer er en del af løsningen på de økonomiske udfordringer for den nye regering.

Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png”Igennem de senere år er antallet af voksne pr. barn i vores daginstitutioner faldet betydeligt. Den udvikling må vendes og det må være blandt en ny regerings vigtigste opgaver, at få indført centrale retningslinjer for hvor mange børn der maksimalt må være til én voksen i vores daginstitutioner” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA

”De store lokale forskelle på kvaliteten i vores dagtilbud vidner om at det kommunale selvstyre ikke magter opgaven, derfor må det nye folketing tage et ansvar for børnene og sikre minimumsnormeringer.  Og vi er da optimistiske, idet S, SF, Enhedslisten og de Radikale inden valget indgik en skriftlig aftale om at indføre minimumsnormeringer. Nu skal vi blot sikre at aftalen omsættes til handling” fortsætter Lars Klingenberg

”Valgkampen har i høj grad haft fokus på samfundsøkonomien og der venter en ny regering store opgaver i den henseende. Men frem for at anskue investeringer i børne- og ungeområdet som en samfundsøkonomisk byrde, så skal vores opfordring til den nye regering være, at der tænkes nyt og anderledes og at investeringer i de mindste betragtes som en del af løsningen på de økonomiske udfordringer.

En tidlig indsats betaler sig. Forskning peger på at børn der har gået i gode børnehaver med et tilstrækkeligt antal veluddannede pædagoger klarer sig bedre i skolen og senere i livet, hvor de i højere grad bidrager til samfundet” slutter Lars Klingenberg.

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

 

2,318,543 Unikke besg