19 March 2019 07:09:24
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Debatindlæg i Politiken 13. oktober 2011

Fælles debatindlæg bragt i Politiken d. 13. oktober 2011

Mangel på pædagoger i vuggestuerne.

emilio_og_aila.pngaf: Per Schultz Jørgensen, børneforsker, Lars Klingenberg, FOLA, Henning Pedersen, BUPL, Dion Sommer, Aarhus Universitet, Peter Albæk, Børns Vilkår og Jakob Sølvhøj, FOA.

I FOLKESKOLEN er der en grænse for, hvor mange elever der må være i en klasse.

Men i børnehaver og vuggestuer er der ingen regler for, hvor mange børn der må være per voksen. De mindste børn har med andre ord ikke ret til et rimeligt pædagogisk tilbud med et minimum af voksenkontakt.

Det problem er vi mange, der har peget på i årevis. Efter de sidste par års massive kommunale besparelser på daginstitutionsområdet er der et behov for en grænse for, hvor mange børn der må være per voksen i institutionerne.

I børnehaverne er det ikke længere ualmindeligt at være alene med over 20 børn. En undersøgelse blandt BUPL's medlemmer viser, at knap otte ud af ti pædagoger er alene med hele børnegruppen store dele af dagen.

En anden undersøgelse, som analyseinstituttet Bureau 2000 gennemførte for FOA i 2010, viser en markant sammenhæng mellem antallet af børn per voksen og personalets oplevelse af problemer med den daglige omsorg for børnene.

Der er brug for at vende den udvikling, der i løbet af et år har reduceret det pædagogiske personale i kommunerne med 5.000 mennesker eller godt 5 pct.

Forskningen viser nemlig, at børn, der har gået i børnehaver af høj kvalitet, har lettere ved at lære, bliver klogere, mere socialt velfungerende og mere følelsesmæssigt afbalancerede.

Samtidig gavner mere voksentid især udsatte børns udvikling. Der er derfor en tendens til, at dårlige normeringer går hårdest ud over de udsatte børn.

Med rød bloks valgløfter om forbedringer på daginstitutionsområdet håber vi, der er konkrete og klare tiltag på vej.

Vi er dog bekymrede over, at minimumsnormeringerne i regeringsgrundlaget er reduceret til et eksempel på, hvordan man øger kvaliteten af dagstilbuddene.

Vi noterer os, at regeringen vil forhandle med kommunerne om minimumsnormeringerne, men vi har en klar forventning om, at regeringen ikke vil lade eventuelle KL-protester om indgreb i det lokale selvstyre blokere for en centralt fastsat minimumsnormering.

Som forældre, forskere og organisationer mener vi, børn i Danmark har krav på en grænse for, hvor få voksne der skal være til at tage sig af dem.

Vi insisterer på børnenes ret til et minimum af omsorg og opmærksomhed.

Ikke som en tåget hensigtserklæring, men en minimumsnormering, som er skrevet ind i loven.

Børn har krav på en grænse for, hvor få voksne der skal være til at tage sig af dem.
2,318,524 Unikke besg