19 March 2019 16:02:40
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Bevar fritidshjem og klubber
Bevar fritidshjem og klubber
Happening på Christiansborg Slotsplads d. 17. november 2011 kl. 16-18. Kig forbi!
Ved en fælles happening opfordrer FOLA, KFO (Københavns Forældreorganisation), FOA, LFS, BUPL-Hovedstaden samt PLS (Pædagogstuderenes Landssammenslutning) folketingets politikere til at bevare fritidshjem og klubber under dagtilbudsloven.

Aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og den forhenværende regering om kommunernes økonomi for 2012 lægger op til afskaffelse af fritidshjem og klubber, men også integrerede institutioner med børn over 6 år med aftaleteksten:
”Bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud
Reglerne for fritidstilbud for skolebørn forenkles, så rammerne for et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere styrkes. Det styrker helheden i børnenes hverdag, og giver samtidig kommunerne mulighed for en mere effektiv brug af blandt andet leder- og medarbejderressourcer. Reglerne for de yngste børn i skolealderen samles i folkeskoleloven, mens reglerne for de større børn og unge overordnet samles i ungdoms- og folkeskoleloven. Dagtilbudsloven omfatter fremover alene børn indtil skolestart.” (citat bilag 1 side 20 Aftale om kommunernes økonomi 2012)
Vi har rettet henvendelse til Børne-og undervisningsminister Christine Antorini og partiernes Børnepolitiske ordførere om konsekvenserne se henvendelsen her
2,318,874 Unikke besg