19 March 2019 16:02:33
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse SFO´en har ikke kun problemer med forældrebetaling

Pressemeddelelse

SFO´en har ikke kun problemer med forældrebetaling.

Hovedfolder: Lars.jpg”Vi er helt på linje med Skole og Forældre, der beklager den himmelflugtende forældrebetaling på skolefritidsområdet” siger Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening

”Det giver ingen mening, at forældre med børn i SFO risikerer at betale 100%, mens forældre med børn i fritidshjem maksimalt kan betale 30% af driften. Og det forholder sig ikke sådan, at forældrene reelt har en valgmulighed mellem den ene og den anden ordning” fortsætter Lars Klingenberg

”En lang række kommuner har gennem de seneste år omlagt deres fritidshjem til skolefritidsordning, formodentlig for at øge den kommunale indtægt, men det er en yderst kortsigtet besparelse, fordi den øgede betaling risikerer at presse forældrene til at fravælge SFO´en” siger Lars Klingenberg

”Generelt er der lovgivningsmæssigt markant forskel på fritidshjem og SFO. Formålet med SFO´en er meget diffust, også selvom der stilles krav om lokale mål- og indholdsbeskrivelser, mens formålet med fritidshjem er nationalt fastlagt og der lægges vægt på vigtige områder som forebyggelse, trivsel, udvikling, fællesskaber og læring samtidig med at der stilles krav om børnemiljøvurderinger” fortsætter Lars Klingenberg

”Også forældreindflydelsen halter i SFO´en, hvor forældrene ikke har den samme demokratiske ret til indflydelse som i fritidshjemmet. SFO´ens forældreindflydelse varetages af skolebestyrelsen, der med ansvar for hele skolen, naturligt vil betragte SFO´en som en lille del af den samlede skole. Ofte vil forældre med børn i SFO´en end ikke være repræsenteret i skolebestyrelsen, da valgperioden til skolebestyrelsen er 4-årig og ancienniteten i SFO´en er kort. Det undrer os meget, at man på et så stort og vigtigt område udraderer gode demokratiske traditioner, som forældreindflydelsen reelt er. Og forældrenes engagement er oven i købet er ganske gratis.” slutter Lars Klingenberg , der opfordrer politikere og interesseorganisationer til en generel drøftelse af vilkårene på skolefritidsområdet.

 

Lars Klingenberg kan kontaktes på 70205157.

2,318,872 Unikke besg