19 March 2019 07:34:06
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Minimumsnormeringer og økonomiforhandlingerne

Minimumsnormeringer og forhandlingerne mellem regeringen og KL.

Regeringen har i regeringsgrundlaget bebudet, at den vil arbejde for minimumsnormeringer, men at disse skal aftales med kommunerne. På finansloven for 2013 er der afsat 500 mio. kr. til forbedringer af normeringerne og det er bl.a. disse 500 mio kr. der drøftes i de igangværende forhandlinger.

Kommunernes Landsforening har kridtet banen tydeligt op – fra kommunal side ønskes ingen bindinger i form af øremærkning til bedre normeringer. KL´s argument er bl.a. at kommunerne er bedre til den slags end Folketinget.   

”Men det er netop her virkeligheden ser helt anderledes ud fra forældresiden” siger Dorthe Boe Danbjørg ”Vi ser jo netop de store forskelle på normeringerne fra kommune til kommune og fra institution til institution. Kommunerne evner ikke at sikre vores børn den fornødne voksenkontakt, derfor støtter vi 100% op om centralt fastsatte minimumsnormeringer og vi støtter 100% op om øremærkning af de afsatte midler, da vi ellers risikerer at pengene bruges til at fylde huller i de kommunale kasser” siger Dorthe Boe Danbjørg.

At forældrene generelt finder minimumsnormeringer vigtigt dokumenteres i Epinions undersøgelse for BUPL maj 2012, hvor 8 ud af 10 adspurgte forældre svarer, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at regeringen gennemfører minimumsnormeringer.                                                                                             

”Både af hensyn til vores børns trivsel her og nu og af hensyn til vores fælles fremtid er det af afgørende betydning, at børnene sikres et minimum af voksenkontakt. Det gøres kun via central fastsættelse af minimumsnormeringer og en øremærkning af midlerne” slutter Dorthe Boe Danbjørg.

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes for yderligere udtalelser på tlf. 26202186

2,318,556 Unikke besg