19 March 2019 06:50:29
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
FOLA og Folkemødet 2012

Forældrenes Landsforening på Folkemødet på Bornholm 2012.

FOLA havde sendt to bestyrelsesmedlemmer af sted til Folkemødet: Dorthe Boe Danbjørg og Helle Nielsen.

Det var nogle gode dage, hvor vi fik rig mulighed for at deltage i relevante politiske debatter og diskussioner og ikke mindst netværke med politikere og andre interessenter. 

Vi var inviteret til at deltage i en debat om dagtilbudsområdet, hvor næstformand Dorthe Boe Danbjørg deltog i panelet sammen med Børneminister Christine Antorini, Formand for BUPL Henning Pedersen og professor Stig Brorstrøm.  Oplægget for debatten var følgende: Hvad vil vi med vores mindste børn? Danske børn tilbringer hver dag mange timer i dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Hvordan sikrer vi gode, trygge og udviklende rammer? Og hvad er det gode børne- og familieliv? Ny Nordisk skole handler om andet og mere end bare folkeskolen. Daginstitutionerne, hvor børn er, i den mest påvirkelige år, er et redskab med potentiale til at sikre et bedre livsmuligheder for de fremtidige årgange. Men bruger vi det ordentligt? 

Vi valgte at sætte skarpt fokus på to områder: minimumsnormeringer og forældresamarbejde. Vores budskab var klart: Skuffelse over at minimumsnormeringer ikke er en del af kommuneaftalen, da vi ser normering som en forudsætning for at vi kan begynde at diskutere udvikling af dagtilbudsområdet. Hvis ambitionerne fra regeringen er, at vores børn får en tryg og god barndom, så skal det også gerne udmønte sig i hverdagen - altså ude i kommunerne! Det er en forudsætning for nærvær og en-til-en relationer. 

Vores andet budskab: forældresamarbejde er afgørende for at vi har mulighed for at få medindflydelse på vores børns hverdag. Vi tager vores ansvar alvorligt! Og det virker direkte modsat, når der kommer anbefalinger for det gode forældresamarbejde, som reduverer forældresamarbejdet til at vi har ansvar for solcreme (!) Og når der stilles krav om højtløsning som på en side fratager os vores ansvar og vel også underminere hvad vi som forældre selv har af ambitioner for vores forældreskab. OG ikke mindst flytter det diskussionen om kvaliteten i dagtilbuddet hjem i stuerne - og der hører den ikke hjemme. Nej det skal omhandle samarbejde MELLEM  hjem OG institution. 

SÅ lad os se på de muligheder vi har for at gøre det bedre - vi skal have forældrebestyrelserne tilbage på banen. Bruge og ikke mindst forbedre de muligheder, der er for at samarbejde. Det er i det perspektiv, at fremtidens dagtilbud skal tegne sig - men det forudsætter, at vi samarbejder. Og at vi har muligheden for at samarbejde og ikke bare bliver mødt med krav. 

Diskussionen kom til at dreje sig rigtig meget om normeringer, pædagogiske retninger (modsætning mellem leg og læring), uddannet personale kontra ikke uddannet personale, udfordringer lokalt med kommunale besparelser som fører til lukning af institutioner, udfordringer med omlægning/sammenlægning af institutioner. 

Alt i alt en god diskussion. 

Derudover deltog vi i mange spændende debatter. Ikke mindst en debat om ytringsfrihed arrangeret af CEVEA. Rasmus Willig, Pernille Rosenkranz, Bente Sorgenfrey og ikke mindst Mette Aagaard Larsen (super sej vuggsetuepædagog fra KBH). Det var en skræmmende debat, hvor det bliver tydeligt, at ytringsfrihed er under pres. 

En anden spændende debat var arrangeret af CEPOS, hvor fokus var frihed, her debatterede Johannes Schmidt Nielsen og Søren Pind. 

Derudover 'netværkede' vi med blandt andet FOA, BUPL, diverse politikere, Skole og Forældre. pædagogisk personale, forældre og andre med interesse for vores område. 

Og så brugte vi tiden på at diskutere visioner for FOLA - hvordan vil vi gerne udvikle os som organisation og hvordan kan vi komme endnu mere i dialog med vores medlemmer, komme bredere ud med vores budskab, sørge for at sætte fokus på forældreskab osv osv. 

Alt i alt givtigt og virkelig interessant. Vi er helt klar på at deltage i 2013 og vil prøve selv at få arrangeret en debat, så vi kan være med til at sikre, at der også til nsæte års Folkemøde vil være fokus på dagtilbudsområdet. 

 

2,318,453 Unikke besg