25 March 2019 13:04:33
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Henvendelse til børne - og ungeudvalg

 

Til kommunernes Børne- og ungeudvalg.

500 mio. kr. til flere pædagoger i landets daginstitutioner.

Det har vakt stor glæde blandt forældre, at dagtilbudsområdet er kommet i fokus, at centrale minimumsnormeringer er kommet på den politiske dagsorden og at et flertal i Folketinget har valgt at prioritere de mindste i form af en konkret bevilling til bedre normeringer i 2013.

Derfor gav det også efterfølgende anledning til betydelig skuffelse, da aftalen om kommunernes økonomi for 2013 viste sig ikke at øremærkede de bevilgede 500 mio. kr. til ansættelse af flere pædagoger.

Forskningen har gentagne gange dokumenteret daginstitutionernes betydning for vores børns udvikling og trivsel. At gode daginstitutioner er en god investering på både kort og langt sigt. Og at antallet af ansatte samt disses uddannelse har betydning for kvalitetsniveauet.

At behovet for flere ansatte i vores daginstitutioner er stort fremgår bl.a. af FOAs undersøgelse fra april 2012, hvor 41% af de adspurgte svarer, at de dagligt eller flere gange dagligt oplever ikke at kunne yde den nødvendige omsorg for børnene.

Der er da heldigvis allerede flere kommuner, der offentligt har erklæret sig enige i, at deres andel af de 500 mio. kr. i budget 2013 skal anvendes til flere pædagoger på almenområdet, sådan som det var tiltænkt i forbindelse med bevillingen på finansloven.

Vi håber at I vil vælge at prioritere på samme måde og sikre flere pædagoger i vores dagtilbud. Vi håber også I vil drøfte udmøntning med forældrebestyrelserne ved jeres dagtilbud, fordi forældre – på samme måde som de ansatte – har en tydelig fornemmelse af hvor der skal sættes ind.

I en del kommuner eksisterer der et etableret samarbejde mellem forældrebestyrelserne. Hvis I har et sådant samarbejde (forældrenævn, forældrenetværk o.lign) i jeres kommune, kan det gøre dialogen omkring prioriteringen af jeres andel af de 500 mio. kr. betydeligt lettere.

Med venlig hilsen

 

På vegne af Forældrenes Landsforening

Dorthe Boe Danbjørg

Næstformand

                     

2,322,456 Unikke besg