19 March 2019 07:38:13
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse om 500 mio. kr. til bedre normeringer

Brug pengene som de var tiltænkt – der skal mere pædagogisk personale til!

”En dugfrisk undersøgelse fra FOA bekræfter desværre forældrenes bange anelser, om at de 500 mio. kr. til bedre normeringer i vores daginstitutioner ikke bruges til formålet ude i kommunerne” siger Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening

”At behovet for flere ansatte i vores daginstitutioner er stort bekræftes af forældres beretninger fra dagligdagen og det fremgår også af diverse undersøgelser bl.a. viser en undersøgelse fra april 2012 (FOA), hvor 41% af de adspurgte svarer, at de dagligt eller flere gange dagligt oplever ikke at kunne yde den nødvendige omsorg for børnene” fortsætter Lars Klingenberg

”Forskningen har gentagne gange dokumenteret daginstitutionernes betydning for vores børns udvikling og trivsel. At gode daginstitutioner er en god investering både på kort og på langt sigt. Og at antallet af ansatte selvfølgelig har betydning for kvalitetsniveauet. Det kan kommunerne ikke blot sidde overhørig”, siger Lars Klingenberg der vurderer, at det øgede pres fra forældrene om private daginstitutioner er et tydeligt tegn på, at kvaliteten af det kommunale pasningstilbud ikke er høj nok.

”Kun 14% af kommunerne vil iflg. FOAs undersøgelse bruge pengene på bedre normeringer. Men behovet er akut. Vores børn har ikke tid til at vente på, at der om nogle år gøres status, sådan som det er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. De 500 mio kr. er fra centralt hold tiltænkt flere omsorgsfulde voksne til vores børn, og det skal der holdes fast i”, siger Lars Klingenberg

”Her fra skal der lyde en meget kraftig opfordring til regeringen såvel som til kommunerne om at sikre, at pengene bruges til ansættelse af mere pædagogisk personale så vores børn kan få den voksenkontakt, som de har behov for”, slutter Lars Klingenberg

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

Se FOAs pressemeddelelse her

 

 

2,318,559 Unikke besg