19 March 2019 06:52:21
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Høring kvalitetsudvikling dagtilbud

PROGRAM

Børne- og Undervisningsudvalget

Høring om kvalitetsudvikling i dagtilbud

Tid og sted

Børne- og Undervisningsudvalget afholder onsdag den 10. oktober 2012, kl. 9.00-13.00 i Landstingssalen, Folketinget, en høring om kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Formål

Formålet med høringen er at få sat dagtilbud på den politiske dagsorden i Folketinget og på kvalificeret måde få belyst, hvordan kvaliteten i dagtilbud kan forbedres. Høringen skal være med til at skabe et grundlag for kommende drøftelser i Folketinget om dagtilbud.

Under høringen vil bl.a. følgende spørgsmål blive belyst:

-       Hvad er god kvalitet i dagtilbud (omsorg, trivsel, udvikling, leg og læring)?

-       Hvordan står det aktuelt til med kvaliteten i dagtilbud?

-       Hvilke krav og forventninger er der til dagtilbud?

-       Hvordan kan kvaliteten i dagtilbud forbedres ift. bl.a. ledelse, organisation, planlægning og pædagogik?

-       Hvordan kan Folketinget og lovgiver medvirke til at forbedre kvaliteten i dagtilbud?

Program

Kl. 8.30-9.00:

Registrering og kaffe

Kl. 9.00-9.10:

Velkomst og introduktion til høringen

-       Lotte Rod (RV), næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget

-       Mai Henriksen (KF), medlem af Børne- og Undervisningsudvalget

-       Jacob Fuglsang, ordstyrer under høringen

Kl. 9.10-9.30:

Hvad er udfordringen? Oplæg ved

-       Ph.d.-stipendiat Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og medlem af Task Force om Fremtidens Dagtilbud

-       Professor Lars Qvortrup, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Kl. 9.30-9.50:

Hvad virker? Oplæg ved

-       Forskningsdirektør Hans Henrik Knoop, DPU, Aarhus Universitet

-       Direktør Agi Csonka, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og medlem af Task Force om Fremtidens Dagtilbud

Kl. 9.50-10.30:

Hvordan gør vi? Oplæg ved

-       Rita Agerholm, Leder af børnehuset Møllehuset i Gladsaxe

-       Pædagog m.m. Bjarne W. Andresen

-       Pædagog Nils Ebbe Hansen, Børnehaven Regnbuen i Brønshøj

-       Chefkonsulent Hans Månsson, Program for Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC

-       Børne- og Kulturchefforeningen, formand og børne- og kulturchef i Herlev Kommune, Flemming Olsen

Kl. 10.30-10.35:

Ordstyrer Jacob Fuglsang afrunder den første del af høringen og introducerer workshops efter pausen

Kl. 10.35-11.00:

Pause (sandwichbuffet)

Kl. 11.00-12.00:

Workshops

Formiddagens oplægsholdere står sammen med medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget i spidsen for en række workshops, som skal drøfte og finde frem til konkrete forslag til, hvad der skaber kvalitet i dagstilbud, og hvad der skal til fra politisk side.  

Kl. 12.00-12.30:

Formiddagens oplægsholdere præsenter det bedste forslag fra hver workshop.

Kl.12.30-12.55:

Hvad skal vi arbejde videre med?

Ordstyrer Jacob Fuglsang stiller på baggrund af oplæg og drøftelser under høringen spørgsmål til

-       FOLA (Forældrenes Landsforening), næstformand Dorthe Boe Danbjørg

-       Kommunernes Landsforening, formand for KL´s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl

-       BUPL, formand Henning Pedersen

-       FOA, formand Jakob Sølvhøj, Pædagogisk Sektor

-       Medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget

Kl. 12.55-13.00:

Afrunding på høringen

-       Jacob Fuglsang, ordstyrer

-       Mai Henriksen (KF), medlem af Børne- og Undervisningsudvalget

-       Lotte Rod (RV), næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget

Deltagere, tilmelding og dokumentation

Udvalget inviterer relevante organisationer og foreninger m.m. til at deltage i høringen. Høringen vil også være åben for andre interesserede. Tilhørerne forventes at deltage i de nævnte workshops.

Tilmelding sker via udvalgets hjemmeside på ft.dk.

Høringen bliver udsendt på Folketingets tv-kanal.

Det er gratis at deltage. Tilmelding kan ske her

 

 

2,318,483 Unikke besg