25 March 2019 12:52:22
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Samarbejde for trivsel

Nyt nationalt samarbejde vil motivere trivsel blandt børn i dagtilbud

Invitation til pressen.

Den 28. september 2012 underskrev 13 centrale organisationer en fælles erklæring om at styrke trivslen blandt børn i børnehaver, vuggestuer og i dagpleje. Børne- og undervisningsministeren bakker op om initiativet.

Fællesskab, tryghed, samhørighed og sunde fysiske rammer er noget af det allervigtigste for et godt børnemiljø. I Danmark sker der dagligt udelukkelse fra fællesskabet blandt de helt små børn i deres dagtilbud. Det kan være kimen til den mobning, som nogle oplever i skolealderen, og som kan påvirke langt ind i voksenalderen. Nu går 13 centrale organisationer sammen for at sætte fokus på området.

Underskrivelsen af Erklæring om nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud markerer et formelt og forpligtende samarbejde omkring børns trivsel. Samarbejdet har udviklet hjemmesiden samarbejdefortrivsel.dk som vil være portal for inspiration, værktøjer og viden om trivsel. Hjemmesiden henvender sig til såvel praktikere som lovgivere og forældre.

Samarbejdet vil også tage initiativ til en årligt tilbagevendende national trivselsdag for børn i dagtilbud den første fredag i marts. Organisationerne vil desuden lave en skabelon for en lokal trivselserklæring, som landets dagtilbud kan bruge i deres arbejde med trivsel.

Erklæring om nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud underskrives af følgende parter:

 • BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
 • Børnerådet
 • Børns Vilkår
 • DLO, Dagsinstitutionernes Lands-Organisation
 • DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø
 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • FOA, Fag og Arbejde
 • FOLA, Forældrenes Landsforening
 • Frie Børnehaver og Fritidshjem
 • PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning
 • Red Barnet
 • Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmark
 • SL, Socialpædagogerne

Tid og sted
Underskrivelsen finder sted fra kl. 13:00 til 15:00 i Fægtesalen i Ministeriet for Børn og Undervisning, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.

Repræsentanter for parternes formands- eller ledelsesniveau samt Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) deltager i arrangementet.

Arrangementet er for inviterede gæster. Pressen er velkommen

Se dagens program her

2,322,425 Unikke besg