25 March 2019 13:36:04
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Udviklingsprogram for Fremtidens Dagtilbud

Udviklingsprogram Fremtidens Dagtilbud.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har igangsat udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

Udviklingsprogrammet vil både have fokus på det pædagogiske indhold, blandt andet i forhold til læreplanstemaerne og en mere reflekteret og vidensbaseret pædagogisk praksis med klare mål og opfølgning samt brug af it. Derudover vil udviklingsprogrammet også bidrage til at understøtte arbejdet med ledelse og et målrettet forældresamarbejde.

FOLA deltager i symposium i Børne-og Undervisningsministeriet d. 5. november, hvor udviklingsprogrammet skydes igang.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ansatte i daginstitutioner og dagplejen, interessenter og andre, der har forslag til, hvordan det videre arbejde med udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud skal udformes, til at sende indspark til den videre proces. Hvordan kommer vi fra papir til praksis?  Indspark til det videre arbejde inden den 5. november.

Der er mulighed for at følge udviklingsprogrammet, ligesom man kan hente Task Forcens rapporter, som udviklingsprogrammet bygger videre på.

2,322,510 Unikke besg