19 March 2019 16:01:58
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse de kommunale budgetter og de 500 mio.kr.

Pressemeddelelse vedr. kommunale budgetter 2013 og de 500 mio. kr.

Alle kommunale budgetter for 2013 er på plads. Kun omkring en tredjedel af kommunerne bruger deres andel af de 500 mio. kr. på børneområdet, viser en opgørelse fra BUPL – og ikke alle kommuner i gruppen bruger pengene som tiltænkt – dvs. til bedre normeringer.

”Det er alt, alt for ringe. Vi ved fra forskningen at antallet af veluddannede pædagoger har stor betydning for børns trivsel her og nu, men også at det har betydning for hele livet. Voksne der har gået i gode børnehaver bliver mere selvhjulpne og bidrager i højere grad til samfundet. At investeringer i de mindste, så oven i købet giver et usammenligneligt økonomisk afkast gør det decideret uklogt og kortsigtet ikke at sætte ind her” siger Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening

”Kvalitet og antallet af pædagoger hænger uløseligt sammen. Vi kan ikke løfte kvaliteten mærkbart uden at sikre et minimum af ansatte. Når vi hører om ansatte der er alene med op til 60 børn (som undersøgelser fra BUPL Midt- og Vestsjælland viste/red), når vi hører om voksne, der ikke har tid til at trøste børn, så har vi som samfund svigtet vores mindste” fortsætter Lars Klingenberg.

”Der hviler et meget stort ansvar på vores politikere, fra såvel folketing som kommunalbestyrelser, om at omsætte den øgede erkendelse af betydningen af den tidlige barndom til handling. Vi har brug for at vores børn sikres minimumsnormeringer, som det i øvrigt også er nævnt i regeringsgrundlaget, og at de 500 mio. kr. på den kommende finanslov øremærkes, så ingen kan være i tvivl om, at pengene skal bruges netop på bedre normeringer” slutter Lars Klingenberg

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

Se BUPLs landkort over de kommunale budgetter

 

2,318,863 Unikke besg