19 March 2019 07:14:14
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Lukkedage og lukkeuger

Pressemeddelelse: Lukkedage og lukkeuger.

For kort tid siden lød den glade nyhed, at antallet af lukkedage var mindsket. Glæden var stor i de mange børnefamilier, som har yderste vanskeligt ved at få både det daglige puslespil og ferieplanlægningen til at gå op.

Men glæden var kort, for nu viser det sig, at faldet i antallet af lukkedage ikke er reel, men bl.a. skyldes kommunernes ændrede definition af begrebet lukkedage. 

”Vi skal kraftigt opfordre regeringen til at holde fokus på regeringsgrundlaget og på økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som præciserer at antallet af lukkedage skal begrænses. Og så må kommunerne holdes fast på definitionen af lukkedage, som ifølge ministeriet er almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Kun på den måde kan vi få en nødvendig gennemsigtighed og en reel mulighed for at holde kommunerne fast på målet, som er færre lukkedage” siger Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening

”Kommunernes hovedargument for indførelse af lukkedage er af rent økonomisk karakter og lukkedage fremføres ofte som en mere nænsom besparelse, der ikke i samme grad som andre besparelser går ud over kvaliteten i daginstitutionen” fortsætter Lars Klingenberg.

”Men lukkedage er et skjul for generelle besparelser fordi institutionernes tildelte rammebevilling indskrænkes og besparelsen blot fordeles over hele året. De fleste steder bliver resultatet færre ansatte og dermed mindre omsorg og nærvær til vores børn. En reel besparelse direkte affødt af lukkedagene synes at være yderst begrænset eller nærmest usynlig, og hvis det sammenholdes med gener  og omkostninger  for forældre, børn, erhvervsliv og samfund, så ligner det et decideret vildspor” siger Lars Klingenberg.

”Vores børn har brug for trygge genkendelige rammer – og skal ikke flyttes rundt i ”nød-åbne” institutioner -  og vi forældre har brug for fleksible daginstitutioner der matcher et stadigt mere fleksibelt arbejdsmarked” slutter Lars Klingenberg.

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

Hør Detektor på P1 om Projekt Børnepasnings undersøgelse af bl.a. lukkedage - "De omstridte lukkedage i børnehaver og vuggestuer er tilsyneladende på retur."

2,318,533 Unikke besg