19 February 2019 15:50:37
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Velfærd i børnehøjde.

Pressemeddelelse udsendt 30.oktober 2007


Velfærd i børnehøjde!

Images: LovenForside.jpg

I sidste valgkamp lovede regeringen bedre normeringer i vores daginstitutioner, men den faktiske udviklingen har bevæget sig i den modsatte retning, hvilket for få uger siden blev dokumentet i en rapport fra AErådet.


”Rapporten understreger, at aktionerende forældrene sidste år udtrykte reelle bekymringer for deres børns hverdag, som er fuldstændig afhængig af gode fysiske rammer og tilstrækkeligt personale. Nedskæringer har stor betydning for børns trivsel, og de forældre, der har haft børn i institution over en årrække, oplever en tydelig negativ udvikling” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA.


”Vores børn tilbringer dagligt mange timer i daginstitution. Den optimale udvikling forudsætter at daginstitutionen er et godt og trygt, men også et udfordrende og udviklende sted for vores børn. En fundamental forudsætning for at skabe den nødvendige kvalitet er flere voksne omkring vores børn”.


"Fra FOLA skal opfordringen til de duellerende politikere være: En lovsikret minimumsstandard på: 1 voksen til 3 vuggestue/dagplejebørn, 1 voksen til 5 børnehavebørn og 1 voksen til 10 fritidshjems/skolefritidsbørn samt 4 kvadratmeter frit gulvareal pr. barn” fortsætter Mette Grønvaldt


”Ganske som der er tradition for central lovgivning på talrige andre områder, så er der brug for lovgivning omkring børns daginstitutionsliv. Folketinget må påtage sig et reelt ansvar for børns udvikling og fastsætte minimumsstandarder for såvel plads som normeringer. Pædagogiske læreplaner, tests, screeninger og smileys bryder ikke den sociale arv og sikrer ikke børn og forældre en tryg og udviklende hverdag og det kommunale selvstyre ejer tydeligvis ikke de økonomiske muligheder for det nødvendige kvalitetsløft” slutter Mette Grønvaldt.


Yderligere kommentarer kan få hos Mette Grønvaldt på tlf. 23252362


Med venlig hilsen


Lotte Hansen

Sekretariatsleder

2,300,387 Unikke besg