25 March 2019 13:40:08
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse vedr. folkeskolereformen - Flere undervisningstimer bliver på bekostning af børns egentid

Pressemeddelelse.

Flere undervisningstimer bliver på bekostning af børns egentid.

En folkeskolereform der lover flere skemalagte undervisningstimer krydret med lidt kreative pædagogiske tiltag er, hvad der venter danske skolebørn i fremtiden iflg. regeringens udspil til reform af folkeskolen.

”Det kan blive nådestødet til de fritidshjem, SFO’er og klubber, som løfter en enorm vigtig opgave”, mener Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening, Nina Reffstrup, Københavns Forældreorganisation og Morten Bowman, Forældrenævnet i Århus. ”Hvis børnene er længere tid i skolen, vil det blive svært at få et tilstrækkeligt grundlag til at opretholde fritidsinstitutionerne og en integreret del af vores nordiske dannelsestradition vil forsvinde til fordel for nøglebørn".

"Børns tid i fritidsinstitutionerne har meget stor værdi. Fritidshjemmet, SFO’en og klubben har en styrke, fordi der her – adskilt fra skolen – lægges vægt på andre værdier. Hvor skolernes fokus fortsat er på de boglige kompetencer, er værdier som leg, kreativitet, sociale kompetencer, fællesskaber og venskaber centrale i fritidsinstitutionerne. Her kan alle børn få anerkendelse og styrke – både dem, der er skolefagligt stærke og dem der ikke er. Den problematik har skolerne fortsat ikke formået at løfte og mere af det samme vil blot skubbe i den forkerte retning".

”Det er vigtigt at anerkende, at også børn, har brug for egen-tid. En tid hvor gode pædagogiske rammer giver muligheder for, at den innovative og kreative side styrkes og hvor samarbejde og fællesskab erstatter målbare individuelle resultater – menneskelige egenskaber, som samlet bidrager til en god barndom og som senere i livet er nødvendige værktøjer, som også værdsættes højt i erhvervslivet”, slutter Nina Reffstrup, Morten Bowman og Lars Klingenberg.

For yderligere kommentarer kontakt:

Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening tlf. 70205157

Nina Reffstrup, talsmand for Københavns Forældreorganisation tlf. 20860878

Morten Bowman, formand for Forældrenævnet i Århus tlf 21172410

Relevante links:

Regeringens reformudspil "Gør en god skole bedre"

2,322,518 Unikke besg