25 March 2019 13:24:42
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Til Christine Antorini fra skolebestyrelse på Amager

Amager, 20. februar 2013

Til Undervisningsminister Christine Antorini

Kære Christine Antorini

Vi har i skolebestyrelsen på folkeskolen Skolen ved Sundet på Amager drøftet reformen, og vi har nogle indspark, som vi vil bede dig tage hensyn til i en eventuel kommende skolereform:

Vi er meget glade for både vores skole og de tilhørende fritidshjem, og der er stor søgning dertil. Enkelte af fritidshjemmene ligger på skolens grund, men i separate bygninger, mens majoriteten ligger omkring 1 km væk i forskellige retninger.

Ikke heldagsskole på vores skole

I forhold til den kommende skolereform ønsker vi på vores skole ikke, at hverken store eller små børn skal gå i skole eller være i skolens lokaler hele dagen. Dels har vi ikke den lokalemæssige kapacitet til at rumme børnene på skolen i henholdsvis 30 og 37 timer, og dels vil vi opleve det som et overgreb på børnenes fritid og forældrenes frihed til at vælge at være sammen med børnene eller lade dem gå til fritidsaktiviteter i dagtimerne efter skole.

I stedet for at fokusere ensidigt på timetallet kunne man stille nogle mål op for den gode skole, eksempelvis at skolen hjælper elever med begrænset støtte hjemmefra med læsning, eller at hjælpe børn med deres daglige motion, og så kan den enkelte skole udmønte det.

Timer, forberedelse og midler

Vi stiller os positivt overfor, at alle folkeskoler kommer op på det nuværende vejledende timetal, dvs. at der bliver sat ind overfor de kommuner og skolebestyrelser, der ikke lever op til deres forpligtelser. Det er dog ikke tilfældet på vores skole, som lever op til vejledningen i antal lektioner.

Vi har diskuteret indhold i timerne. Vi ser gerne, at lærerne får brede rammer til at tilrettelægge undervisningen efter de forskellige elevers individuelle behov. Det er ikke alle børn, der har brug for mere idræt, og det er heller ikke alle, der har brug for flere diktater.

Vi finder det vigtigt, at lærerne har tid til at forberede undervisningen; dette bliver kun mere presserende des flere timer børnene skal opholde sig på skolen, for ellers vil særligt de skoletrætte børn komme til at elske timerne endnu mindre.

Det vil være positivt med flere midler til folkeskolen, så der kan laves tolærerordninger og andre pædagogiske tiltag, der kan gøre, at der kan tages hensyn til forskellige elever.

Bevar fritidshjemmene

Vi er bekymrede for, at den nye skolereform de facto er en nedlæggelse af fritidshjemmene. Det vil være et kæmpe tab for både skole og børn, hvis de fritidshjem skal lukke – der er til stort set alle disse fritidshjem lange ventelister.

En gevinst ved de nuværende fritidshjem er, at børnene nu mødes på tværs af klassetrin på fritidshjem – det er godt for små og store børn.

Endvidere mødes børnene nu på tværs af folkeskole og privatskoler på fritidshjem, og venskaber opstår på tværs mellem børnene fra forskellige skoler. Vi synes, det vil være trist, hvis børn fra folkeskoler og privatskoler ikke længere kan mødes på fritidshjemmene.  Hvis børnene i folkeskolen skal være på skolens grund i fuld tid, går børnene glip af det.

Opsummering: Vi vil undgå risiko for flugt til privatskoler

På vores skole ønsker vi ikke at binde børnene til at være på skolens grund i hhv. 30 eller 37 timer. Hvis dette vedtages, vil det formentlig føre til en flugt fra vores ellers velfungerende folkeskole til de 3-4 privatskoler, der ligger i nærområdet.   

Vi vil opsummerende foreslå, at heldagsskoler indføres de steder, hvor der er sociale grunde, der taler for det, og hvor skolebestyrelserne ønsker dette.

Samtidig er det vores stærke ønske, at reformen indgås i samarbejde med lærere og skolelederne. Reformen skal ikke trækkes ned over hovedet på lærere eller pædagoger. Et dårligt arbejdsmiljø og en modvilje blandt de ansatte overfor rammerne på folkeskolerne kan ikke undgå at gå ud over børnene.

 

Venlig hilsen

Forældrene i skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet

 

Skolen ved Sundet

Samosvej 50

2300 Kbh. S

2,322,494 Unikke besg