19 March 2019 06:49:48
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse "Skole versus fritid"

”Skole versus fritid”

”Det er ikke en længere dag end de fleste allerede har, for de går jo i skolefritidsordning til kl. 16.00 eller senere” sådan lyder et af Dansk Industris argumenter for den nye folkeskolereform med flere timer på alle klassetrin. Et argument DI i øvrigt ikke står alene med.

”Men det er en stor misforståelse, at skole, SFO, fritidshjem og klub er det samme, og at den længere skoledag derfor ikke har betydning. Skole er pligt, mens fritidshjem, SFO og klub er fritid. Adskillelsen er vigtig, fordi børn også har brug for at vide hvornår de har fri, ligesom de har brug for at opleve, at fritid er forbundet med frihed til at vælge og selv træffe beslutninger”, siger Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening.

”Set fra en erhvervspolitisk vinkel, så bidrager gode SFO´er/fritidshjem og klubber med netop innovative, kreative og netværks-/fællesskabskompetencer, som givetvis har medvirket til at skabe dygtige erhvervsfolk. I fritidsinstitutionen kan vores børn, under kyndig pædagogisk vejledning, møde andre kulturer og andre socialgrupper i et ligeværdigt fællesskab. Her blomstrer venskaber og fællesskaber på tværs af etniske, aldersmæssige og sociale skel og kompetencer som livsduelighed og dannelse er i fokus”, fortsætter Lars Klingenberg.

”Vi vil meget gerne advare mod den opfattelse, der sætter lighedstegn mellem en skole med aktivitetstimer og vores fritidsinstitutioner. Vi risikerer at begrænse legen, venskaberne, fællesskaberne, innovationen og kreativiteten, hvis disse ting skemalægges og styres af snæver faglighed i fremtidens heldagsskole. Vores børn har brug for at være børn, og både børn og samfund har brug for fritidsinstitutioner, hvor børn kan udvikle sig på en række ikke skole-faglige områder og under nogle rammer, som arbejder med et bredere og mere nuanceret kompetencebegreb end det snævre skolefaglige”, slutter Lars Klingenberg.

Lars Klingenberg kan kontaktes på tlf. 70205157

2,318,444 Unikke besg