19 March 2019 06:51:26
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Forældre forsøger at påvirke skolereform

Pressemeddelelse tirsdag d. 14. maj:

Forældre for SFO’er, fritidshjem og klubber forsøger at påvirke skolereformen


Overgangen til heldagsskolen har på mange skoler betydet, at SFO-tilbuddet som udgangspunkt reduceres eller helt nedlægges. Det konkluderer Rambøll i en rapport om heldagsskolen i oktober 2012. Forældrenes Landsforening, Forældrenævnet i Århus, Københavns Forældreorganisation, Guldborgsund Forældrenævn, Hørsholm Forældreforening og Nyborg Forældreorganisation er gået sammen om en kampagne på facebook for at prøve at påvirke politikerne til at tænke sig om en ekstra gang inden, de vælger en længere skoledag.

”Vi har lavet kampagnen for at skabe opmærksomhed på at vi ikke ønsker at SFO’er, fritidshjem og klubber skal ofres i forbindelse med en ny skolereform. Der foregår så meget udvikling og læring i disse institutioner, som ikke kan måles og vejes, men det er altafgørende for vores børn,” siger Mette Bach Larsen, fra Forældrenævnet i Århus, som er talsmand for kampagnen.

På en uge har kampagnen ”Forældre for SFO’er, fritidshjem og klubber” fået over 2.000 likes på facebook, og kampagnen er nået ud til over 250.000 facebookbrugere.

”Vi har fået mange gode kommentarer og argumenter for at forældrene ønsker at beholde SFO’er, fritidshjem og klubber. Vi har samlet nogle af dem i en lille rapport, som vi har sendt til de politiske ordførere i dag, i håb om at de vil tage det med i deres overvejelser, når de forhandler videre om skolereformen i dag,” siger Mette Bach Larsen.

”Vi håber, at politikerne vil overveje om flere timer i skolen er den eneste måde at udvikle folkeskolen på. Det er i hvert fald vigtigt at overveje, hvad man vælger fra, når man vælger en længere skoledag,” siger Mette Bach Larsen.

Organisationerne bag kampagnen er Forældrenes Landsforening, Forældrenævnet i Århus, Københavns Forældreorganisation, Guldborgsund Forældrenævn, Hørsholm Forældreforening og Nyborg Forældreorganisation.

Rapporten, som er sendt til politikerne er vedhæftet pressemeddelelsen, og alle forældrenes kommentarer kan ses på www.facebook.dk/foraeldreforfritid

For yderligere oplysninger kontakt: Mette Bach Larsen, talsmand for ”Forældre for SFO’er, fritidshjem og klubber”, Forældrenævnet i Århus. Tlf.: +45 25 48 17 31. Mail: post@foraeldrenaevnet.dk

2,318,468 Unikke besg