19 March 2019 16:12:28
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Odense ForældreOrganisation officielt stiftet

Pressemeddelelse:

 

Odense ForældreOrganisation officielt stiftet

Odense Kommune har planlagt massive besparelser på børne- og ungeområdet. Nu har Odense fået en ny forening, der vil repræsentere forældrene aktivt og kritisk i debatten for at sætte fokus på de store forringelser, besparelserne vil få for børnene.

Navnet på den nye forening er Odense ForældreOrganisation. Den har allerede blandet sig i debatten omkring de planlagte besparelser og i aftes blev foreningen officielt dannet. Det skete ved en stiftende generalforsamling i Ungdomshuset i Odense.

Til bestyrelsen er følgende personer valgt:

Heidi Lykke Schultz

Louise Marie Friis

Louise Gjervig Lehn

Therese Keinicke Nissen        

Flemming Linnebjerg Rasmussen

Ditte Bonde Mikkelsen

Karina Høier Hartwig

Maria Vedel Tange og Camilla Balslev Fage-Pedersen (suppleanter)

Den nyvalgte bestyrelse vil konstituere sig på et kommende bestyrelsesmøde.

Fakta:

  • Odense ForældreOrganisation, OFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i Odense Kommunes institutioner.
  • Vores medlemmer er enkeltpersoner og institutioner i Odense. Vi repræsenterer offentlige dagplejere, vuggestuer, børnehaver og SFO’er.
  • Odense ForældreOrganisation vil koordinere forældrearbejdet mellem kommunal dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO’er i Odense Kommune.
  • Foreningen vil – uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske særinteresser – stræbe efter at skaffe forældre reel indflydelse når det handler om vilkårene i de kommunale pasningstilbud.
  • Odense Forældreorganisation vil bidrage til debatten om børnefamiliernes situation og arbejde for en børnevenlig politik i Odense Kommune. Foreningen vil varetage børns rettigheder og vilkår i institutionslivet for at fremme deres trivsel og udvikling i hverdagen. 
  • Medlemskab bliver gratis for forældre som enkeltpersoner. Prisen bliver 650 kroner om året for forældreråd og forældrebestyrelser, som repræsenterer offentlige vuggestuer, dagplejere og børnehaver i Odense Kommune samt for samlede forældregrupper, som repræsenterer SFO’er. Bedsteforældre eller andre med særlig interesse for børnepolitikken i Odense kan være støttemedlemmer, dog uden stemmeret på generalforsamlingen. Det er gratis at blive støttemedlem.
  • Odense ForældreOrganisations hjemmeside er www.odensefo.dk.

 For yderligere information kontakt:

Heidi Lykke Schultz (22 90 28 01) - Louise Marie Friis (30 72 18 51) - Louise Gjervig Lehn (40 50 77 58).

2,318,887 Unikke besg