19 March 2019 15:59:13
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Synspunkt i Fyns Stiftstidende

Synspunkt i Fyns Stiftstidende. Af Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i FOLA- Forældrenes Landsforening.

Åbningstider en kommunal opgave?

Med sidste års liberalisering af lukkeloven har tusindvis af forældre ansat i butikker og supermarkeder fået skæve arbejdstider. Alligevel er det forsvindende få af landets daginstitutioner, der tilbyder pasning sent på eftermiddagen og om aftenen. Det viser Projekt Børnepasnings årlige åbningstidsundersøgelse, der blev offentliggjort i mandags.
Kun 11 ud af i alt 2.048 daginstitutioner i de 59 kommuner, som har deltaget i undersøgelsen, holder åbent efter klokken 18.

Og det har jeg selvføgelig også en holdning til:

Jeg arbejder ikke i butik og er dermed ikke ramt af liberaliseringen af lukkeloven. Men oplever alligevel, hvordan forventningerne om fleksibilitet på arbejdsmarkedet påvirker min hverdag med tre små børn. Der bliver planlagt undervisning, møder, konferencer og kurser frem til kl. 17.
For nogle uger siden var jeg til møde i Odense. Et møde som ikke var sat til at slutte uhørt sent., faktisk skulle det slutte allerede kl. 15. Men mødet trak lidt ud, og der blev set lidt skævt til mig, da jeg rejste mig og gik, mens jeg undskyldende mumlede, at jeg skulle altså hente børn. Jeg hastede ind på banegården og nåede toget 15.46, som ankommer til Nyborg kl. 16.00 og jeg spurtede på cyklen og ankom til børnehaven 16.08. Pyha, jeg nåede det. For om fredagen lukker børnehaven 16.15. Dette er realiteterne mange steder, og det kan gøre det svært at få familie- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed.

Den årlige åbningstidsundersøgelse fra Projekt børnepasning sætter netop nu spot på, at kun et fåtal af landets daginstitutioner holder længe åbent (til efter kl. 18), selvom rigtig mange forældre har fået skæve arbejdstider bl.a. efter lukkeloven er blevet liberaliseret.
Det er med til at øge efterspørgslen på fleksible åbningstider, som afspejler arbejdsmarkedet. Arbejdsgivere og fagbevægelse konkluderer slet og ret, at kommunerne ikke tilbyder åbningstider, som matcher arbejdsmarkedet. En kritik KL ikke overraskende afviser blankt.

Man kan jo starte med at spørge sig selv om det overhovedet er en kommunal opgave at sørge for at åbningstiderne matcher det ændrede arbejdsmarked eller skal vi forældre finde andre løsninger, hvis vores arbejdstider ikke matcher de traditionelle kommunale åbningstider?

I FOLA hæfter vi os ved dagtilbudlovens ordlyd, som skal give os forældre muligheden for et fleksibelt arbejds- og familieliv. Så med dagtilbudsloven i den ene hånd og det ændrede arbejdsmarked i den anden hånd er der kun en vej at gå og det er at ændre åbningstiderne. Vi mener, at der påhviler politikerne et ansvar for at sikre, at vi forældre har tidssvarende åbningstider i vores børns dagtilbud. Og ikke som det er tilfældet flere steder, at det er den enkelte kommunes økonomi, der sætter begrænsningerne for åbningstiderne fremfor behovet for fleksibiliteten for familierne.

I FOLA mener vi, at åbningstiderne må debatteres i den enkelte kommune for at afdække det konkrete behov blandt forældrene. For der er store lokale forskelle både mht. arbejdstider og transporttid. Åbningstiderne bør være til stadig debat med mulighed for løbende at tilpasse dem forældrenes behov.

2,318,825 Unikke besg