19 March 2019 16:47:26
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Synspunkt SFO
Synspunkt i Fyns Stiftstidende d. 29. august 2013
 
Har SFO en fremtid?
Debatten om prisen på en SFO plads er atter blusset op, hvilket sker med jævne mellemrum grundet de uforholdsmæssige høje priser sammenlignet med fx prisen for en børnehaveplads.
Nu skyldes debatten den aktuelle skolereform, idet en længere skoledag betyder, at eleverne skal være mindre i skolefritidsordningerne. Dette har ført til en ny debat om hvorvidt prisen skal sænkes i takt med timetallet reduceres i SFO.
I FOLA mener vi, at det burde være simpel matematik, at mindre SFO-tid betyder mindre forældrebetaling og det er i tråd med vores holdning om et loft over forældrebetalingen, som der allerede eksisterer på det øvrige dagtilbudsområde.

Men et aktuelt eksempel fra Odense viser med al tydelighed, at mindre SFO-tid ikke betyder mindre forældrebetaling, tværtimod. Politikerne i Odense har trods den længere skoledag, som netop er trådt i kraft i Odense, ikke har valgt at sænke, men derimod at hæve prisen på en SFO plads.

Det giver ingen mening i min optik. Men det er muligt, fordi der ikke er det omtalte loft på forældrebetalingen på SFO. Det er fuldt ud legalt for kommunen at hæve forældrebetalingen, dermed kan prisen på en SFO afhænge af kommunens samlede økonomi og kan så hæves i fald kommunen har problemer med at få enderne i budgettet til at hænge sammen.

Der tegner sig nu det billede som flere allerede have forudset, at en stigning i pris ville få den konsekvens, at forældrene dropper SFO’en til deres børn. Ifølge Fyens Stiftidende (24.0813) er tilslutningen i Odense faldet fra 89 % til 76 % i 0.klasserne.

Prisen kan dermed blive afgørende for om SFO’erne har en fremtid. Jeg mener, at der påhviler politikerne et stort ansvar i forhold til at sænke prisen og dermed sikre en fremtid for SFO’erne.

Udsigterne til at Christiansborg politikerne vil give os det ønskede loft over forældrebetalingen er lange, så ansvaret her og nu ligger hos kommunalpolitikerne. De skal prioritere vores børns mulighed for et fælles fritidsliv – gerne allerede fra budget 2014.
For dermed at sikre, at der fortsat eksisterer SFO’er, som jeg anser som et vigtigt pædagogisk fritidstilbud, hvor vores børn har mulighed for at udvikle kreativitet, venskaber og sociale kompetencer. I fritidsinstitutionen møder vores børn, under kyndig pædagogisk vejledning, andre kulturer og socialgrupper i et ligeværdigt fællesskab. Her opstår venskaber og fællesskaber på tværs af etniske, aldersmæssige og sociale skel. Her lærer vores børn noget om at være menneske, at samarbejde og være en del af et fællesskab.
2,318,937 Unikke besg