19 March 2019 07:29:31
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Odenses budget rummer dystre udsigter for de mindste borgere

Pressemeddelelse Odense ForældreOrganisation, BUPL Fyn, PMF Fyn, FOA Fyn og Forældrenes Landsforening – FOLA.

”Odenses budget rummer dystre udsigter for de mindste borgere”

På onsdag 1. behandles Odense kommunes budget for 2014. Der er lagt op til betydelige besparelser på daginstitutionsområdet, bl.a. står 125 ansatte til fyring i daginstitutioner og dagpleje samtidig med, at flere specialbørn mister deres støtte og der sker tidligere oprykning fra institution til institution. Det bekymrer både forældre og de faglige organisationer på dagtilbudsområdet.

”Som forældre mener vi ikke længere, at Odense kan tilbyde et forsvarligt indhold i vores børns institutioner med de varslede besparelser. Det bliver opbevaring, og det bliver en opbevaring, som vi er bekymrede for vil have en direkte negativ effekt på vores børn” siger Heidi Lykke Schultz fra Odense ForældreOrganisation, der suppleres af Frank Lundgren, formand for PMF Fyn:

”Pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere bruger det meste af deres arbejdstid på relationspædagogik - på nærvær med børnene. Der er ingen tvivl om, at med de bebudede besparelser på området, med færre voksne, til flere "vuggestuebørn" i børnehavegrupperne og flere børn med særlige behov, får lige netop nærværet med det enkelte barn meget svære vilkår”.

”En krone der bliver investeret i børnenes tidlige år kan spare samfundet for mange kroner senere. Investering i et godt børneliv er den sikreste investering både for det enkelte barn og for vores fælles velfærdsamfund. Odense er ikke en af de kommuner der bruger flest penge på børn og unge. Det er på tide, vi sætter en ny kurs for børneområdet. Hvis vi både skal beholde gode og kompetente medarbejder, samt fortsætte med at have et højt udviklingsniveau for børnene, kan vi ikke klare flere personalereduktioner” siger Lars Søgaard, formand for BUPL Fyn og Hanne Winther, sektorformand for FOA fortsætter:

”Det er bekymrende at børn og unge endnu engang skal betale prisen for Odense kommunes kommende prestige projekter. Det er beviseligt, at det er børnenes allerførste leveår, der danner grunden for læring resten af livet. I takt med at kommunale dagplejere bliver opsagt, bliver der godkendt private passere. Det er meget bekymrende, da der ikke stilles krav om læringsmiljøer, som i den kommunale dagpleje, hvor der dagligt arbejdes professionelt med læringsmiljøer.”

”Vi ser en udvikling i Odense, som er i direkte modstrid med regerings ønsker om øget kvalitet i vores daginstitutioner. I Odense inkluderes støttekrævende børn i de almindelige daginstitutioner samtidig med, at der skæres i personalenormeringerne. Det kommer alle børn til at betale for” slutter  Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Forældrenes Landsforening – FOLA om situationen i Odense.

Alle organisationerne opfordrer til at støtte Odense ForældreOrganisations Forældre-barn-markering d. 18. september kl. 17 i Flakhaven. Markeringen foregår samtidig med at budgettet behandles på byrådsmøde.

For yderligere kommentarer:

Heidi Lykke Schultz, næstformand Odense ForældreOrganisation tlf. 22902801

Lars Søgaard Jensen, formand BUPL Odense, tlf. 29464226

Frank Lundgren, formand PMF Odense, tlf. 27229080

Hanne Winther, formand Pædagogisk Sektor, FOA Odense tlf. 23734049

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand Forældrenes Landsforening – FOLA. tlf. 26202186

 

 

2,318,547 Unikke besg