19 March 2019 16:01:35
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Odenses børn fanget i negativ spiral

Pressemeddelelse fra Odense ForældreOrganisation.

Odenses børn fanget i negativ spiral

Når byrådspolitikerne i dag samles til 1. behandling af Odense Kommunes budget sker det med udsigt til dystre konsekvenser for de mindste borgere. Det mener Odense ForældreOrganisation.

- Odense Kommune kan ikke længere tilbyde et acceptabelt og forsvarligt indhold i vores børns institutioner. Børnenes hverdag bliver rendyrket opbevaring, som kan få direkte negativ effekt for dem, siger Odense ForældreOrganisations formand, Louise Marie Friis.

Sværere opgaver med færre hænder

178 millioner kroner skæres væk og op imod 260 ansatte fyres, heraf 125 i institutionerne og blandt dagplejerne. Og her kommer det værste: Udgangspunktet var ret skidt i forvejen.

- Allerede nu oplever vi forældre problemer med knappe ressourcer i institutionerne. Forældre oplever situationer, hvor 18 børn passes af en enkelt voksen. De oplever manglende tid til at skifte ble om eftermiddagen og de oplever, at der opstår ubehagelige hændelser, fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at håndtere børn med særlige behov, siger Louise Marie Friis.

Odense ForældreOrganisation anbefaler politikerne at løfte blikket fra regnearket og se ud i virkeligheden. For det er på den baggrund, de voldsomme besparelser skal ses.

Besparelserne betyder, at pædagogerne skal løse flere og sværere opgaver.

- Personalet skal håndtere børn, der kommer tidligere i børnehave og tidligere i SFO. De skal håndtere børn med særlige behov, der kommer fra de specielle børnehuse, ”knasterne”. Alt dette skal ske med væsentligt færre voksne, hvor der tværtimod var brug for at ansætte. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, siger Louise Marie Friis.

Forkert prioritering

Odense ForældreOrganisation peger på, at besparelserne også er en dårlig prioritering for Odense Kommune, der har en række udfordringer på det helt overordnede plan. Odense mangler arbejdspladser og vil satse på forskning og innovation for at vende udviklingen. Men når sparekniven trækkes gennem børn- og ungeområdet øges farten i den negative spiral i stedet.

Besparelserne vil øge presset på de odenseanske børnefamilier, som frygter at børnene vil opleve en mere stresset hverdag med mistrivsel og øget sygefravær.

Odense vil også få svært ved at tiltrække nye ressourcestærke familier fordi forældre naturligvis blandt andet vælger bopæl efter, hvor de kan tilbyde børnene gode opvækstvilkår.

Kommunens børn- og ungeudvalg har endda accepteret, at det er ok at gøre det dårligere fremover. Kommunen sænker målsætningen for skolebørnenes karaktergennemsnit fra det nuværende niveau på 6,6 til 6,1. Resultatet for børnene er, at de gennemsnitligt får en dårligere chance for en god uddannelse. Det giver lavere gennemsnitsindkomst for fremtidens odenseanske familier og dermed et dårligere skattegrundlag. Altså en negativ spiral.

Større krav til børnene

Lige nu og her handler det dog først og fremmest om de vilkår, vores børn møder - og ikke mindst vil møde fremover hvis besparelserne gennemføres.

- Børnene skal tidligere i børnehave og SFO. Der stilles med andre ord større krav til dem på et tidligere tidspunkt rent alders- og udviklingsmæssigt. Der stilles også større krav til børn med særlige behov, fordi de skal inkluderes i de almindelige institutioner.

- Det sker samtidig med, at man sparer på personaleressourcerne og dermed vores børns adgang til tilgængelige voksne i hverdagen. Men hvor meget forventer kommunen egentlig at en pædagog kan nå? Og hvor lidt tid til omsorg og nærvær er det ok, vores børn får i deres institutionsliv?, spørger Louise Marie Friis?

Yderligere information:

Louise Marie Friis, formand 30 72 18 51

Heidi Lykke Schultz, næstformand 22 90 28 01

 

-------------

 

Fakta: Forældre-barn markering i dag

  • Odense ForældreOrganisation har indkaldt til forældre-barn markering for at synliggøre utilfredsheden med de planlagte besparelser.
  • Det foregår klokken 17.00 foran rådhuset på Flakhaven i Odense.
  • De fremmødte opfordres til at skrive en seddel med deres bekymringer i forhold til besparelserne. Sedlerne lægges i en skattekiste som overdrages til borgmester Anker Boye.
  • Dem, der har mulighed for det, går ind og overværer lidt af budgetmødet.
  • FOA, BUPL, FOLA og PMF støtter op om markeringen.
2,318,858 Unikke besg