25 March 2019 13:12:21
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Gi´ dem stemmer, plads og hænder!
Pressemeddelelse 8. november 2007.  

Gi´ dem stemmer, plads og hænder!

 ”Det tenderer et angreb på vores børns velfærd, når udviklingen på daginstitutionsområdet i årevis har været færre ansatte til flere børn. Derfor er det på høje tid med konkret og håndgribelig lovgivning på området” siger Mette Grønvaldt, formand for FOLA og fortsætter: ”Et minimum af ansatte giver os ikke garanti for den kvalitet vi taler så meget om, men et minimum af ansatte er grundforudsætningen for at vi overhovedet kan skabe kvalitet i vores børns hverdag. Kvalitet kan ikke altid måles – det er noget man ”fornemmer”, men kvalitet fordrer tid, engagement, nærvær, opmærksomhed og omsorg”  

”På ganske samme måde forholder det sig m.h.t. pladsforholdene i vores daginstitutioner, hvor flere børn på færre kvadratmeter medfører øget sygdom, et øredøvende støjniveau og et stort antal konflikter. Mere plads vil give bedre trivsel, færre afbrydelser, færre konflikter og formindsket sygdomsfrekvens. På den måde adskiller børn – og for den sags skyld ansatte -  sig ikke væsentligt fra slagtesvin og burhøns”. siger Mette Grønvaldt. 

”I et gennemreguleret samfund som det danske, hvor vi har pladsregler for burhøns og tremmekalve, regler for transport af slagtesvin samt regulativer for krumningen på agurken er det ganske forunderligt, at der ikke findes lovgivning for hvor mange børn en ansat i daginstitution må passe og hvor meget plads hvert barn skal have, men det er den faktiske virkelighed i Danmark anno 2007.” 

”Der mangler sammenhæng i dansk børnepolitik. Pædagogiske læreplaner, virksomhedsplaner og handleplaner formår ikke alene at styrke børns udvikling endsige bryde den negative sociale arv, kun flere omsorgsfulde hænder kan løfte den opgave.” 

”Vores landspolitikere må træde i karakter og fastsætte minimumsstandarder for personalenormering og pladsforhold i vores daginstitutioner. Den virkelige verden vidner om, at det lokale selvstyre ikke magter opgaven. Folketinget skylder vores børn, at tage vare på deres helbred og udvikling og det gøres kun med minimumslovgivning.”
slutter Mette Grønvaldt. 

Mette Grønvaldt kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 2325 2362  

Med venlig hilsen

Lotte Hansen
Sekretariatsleder  
2,322,473 Unikke besg