25 March 2019 13:27:08
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Foredragsaften Odense d. 27. januar 2014

"Forældresamarbejde - forældre der stiller krav"

Foredragsaften v/ Dorthe Boe Danbjørg og John Aasted Halse.
Odense d. 27. januar 2014 kl. 19-21.
Pædagoguddannelsen, Rømersvej 3, 5200 Odense V.d. 27. januar kl. 19-21 i Odense,

Børn i dag er 'dobbeltsocialiserede'. De påvirkes, dannes og opdrages i mindst to forskellige
miljøer: hjemmet og dagtilbuddet. Børnehaven, vuggestuen og dagplejen er ikke længere
blot et mindre supplement til hjemmets omsorg og opdragelse. Den har en central funktion
både pga antallet af timer, som vores børn tilbringer væk fra hjemmet, men også fordi
der er kommet fokus på dagtilbuddets rolle i forhold til børns udvikling og læring. Dét forudsætter
samarbejde, gensidig respekt og dialog. Medarbejderne bør være så imødekommende
som muligt mht. udviklingen af forældresamarbejdet. På den anden side må dette
modsvares af en forældrevilje til at investere i samarbejdet.

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Forældrenes Landsforening og John Halse, psykolog
og foredragsholder, giver deres bud på det gode forældresamarbejde, forældrenes krav og
forventninger til deres barns institution, ansvarsfordeling m.h.t. børns trivsel, daginstitutionen
som ”servicebutik” m.m.

Pris:
Medlemmer af FOLA kr. 95,- pr. person
Ikke medlemmer kr. 195,- pr. person

Foredraget henvender sig til såvel forældre som ansatte i daginstitutioner.
Alle forældre og ansatte fra en medlemsinstitution deltager til medlemspris. Tilmelding sker
ved at sende en e-mail til fola@fola.dk. Pladserne sælges efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmeldingsfrist indtil d. 27. januar og så længe der er ledige pladser.


Bemærk, at tilmeldingen er bindende og gebyret refunderes ikke ved udeblivelse

2,322,496 Unikke besg