19 March 2019 16:01:01
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse vedr lukning af SFO´er i Hjørring

Pressemeddelelse fra Skole og Forældre og FOLA:

Hjørring Kommune bør genoverveje nedlæggelsen af skolefritidsordningenHovedfolder: lille_boern_i_glas.png

Hjørring Kommune planlægger at nedlægge skolefritidsordningen, når folkeskolereformen bliver indført fra august 2014. Skolefritidsordningen skal erstattes af et tilbud om frivillig undervisning fra kl. 14-15.30. Hvis forældrene har brug for pasning før kl. 8.00 og efter kl. 15.30, skal skolebørnene henvises til pasning i børnehaver.

Landsforeningerne Skole og Forældre og FOLA er begge skeptiske over for Hjørring Kommunes planer.

"For FOLA er det meget vigtigt, at man respekterer og værner om børns fritidsliv og vores pædagogiske fritidstilbud. Skolefritidsordningen er netop ikke undervisning. Det er fritid, hvor børnene kan vælge fra og til, og hvor der lægges vægt på andre kompetencer end de rent skolefaglige. Skolefritidsordningen bliver erstattet med pasningsordninger af tvivlsom karakter. Det er jeg ikke tilfreds med”, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Forældrenes Landsforening, FOLA.

"Folkeskolereformen udvider i forvejen skoledagen for de små klasser til kl. 14. Det vil Hjørring Kommune supplere med 1½ times "frivillig undervisning" om eftermiddagen. Endelig skal indskolingseleverne begynde og afslutte dagen med at blive passet i en børnehave. Jeg må sige, at jeg er bekymret for kvaliteten af både den frivillige undervisning og pasningen i børnehaverne”, siger Finn Juel Larsen, næstformand i Skole og Forældre.

Der står udtrykkeligt i den nye lov om folkeskolereformen, at hvis kommunen ikke tilbyder en skolefritidsordning, har kommunen pligt til at tilbyde eleverne plads i et andet” relevant og alderssvarende fritidstilbud.

"Vi opfordrer Hjørring Kommune til at genoverveje planerne om at afskaffe skolefritidsordningen. Forældrene i Hjørring er skeptiske over for kommunens planer. Små børn ned til femårs alderen får deres dag splittet op på mange forskellige adresser i tilbud, hvor kvaliteten er usikker. Det er vigtigt, at kommunen varetager børnenes tarv", siger Finn Juel Larsen og Dorthe Boe Danbjørg.

Yderligere kommentarer:
Næstformand i Skole og Forældre, Finn Juel Larsen, tlf. 20869415

Næstformand i Forældrenes Landsforening, FOLA, Dorthe Boe Danbjørg, tlf. 26202186

2,318,850 Unikke besg