25 March 2019 13:17:36
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Synspunkt i Fyns Stiftstidende

"Synspunkt"

Bragt i Fyns Stiftstidende d. 1. februar 2014

Inklusion - er det nu også Odenses strategi for alle børn?

Inklusion er på alles læber og mens inklusionsbølgen drager over landet og rammer Odense, hvor specialinstitutioner nedlægges, fordi alle børn bør "rummes", så ser vi tiltag, som modarbejder inklusionenNyheder: emilio_og_aila.png og som risikerer at ekskludere børn fra fællesskabet.

Odense kommune har nemlig valgt at sætte prisen for SFOén op til 2008,- kr. pr. måned samtidig med, at åbningstiden i SFOén er beskåret grundet den længere skoledag, som allerede blev indført i Odense i skoleåret 2013/2014

Men 2008,- kr. pr. måned er en høj merudgift for en børnefamilie, der kan få mange  forældre til at søge alternative løsninger, når deres 5-10 årige skal "passes" efter skoletid. Og så er SFOén i virkeligheden langt mere en pasning. Det er et pædagogisk tilbud med engagerede medarbejdere. Her leger mit barn med sine bedste venner, hun er en del af et fællesskab, her hører hun til. Her er der kreative værksteder, disco-rum med scene og musik, udeliv med hulebyggeri og bålsted. Her er små kroge til ro og hygge. Det er fritid, hun kan deltage, men det er hendes valg. Her skabes der fællesskaber og gode legerelationer på tværs af sociale, kulturelle og etniske skel og på tværs af alder og interesser. Her styrkes de sociale og kreative kompetencer, som er helt afgørende for fremtiden og som oven i købet giver en dejlig  barndom her og nu - sidst nævnte handler det i høj grad også om.

For mig er SFOén en fælles samfundsforpligtelse på lige fod med øvrige dagtilbud som  dagpleje / vuggestue, børnehave samt sygepleje mv. Men vel og mærke til en pris, der matcher åbningstiden og en pris, der reelt giver almindelige børnefamilier muligheden for at vælge til. Det giver ro og tryghed for både mit barn og mig, når jeg ved, at imens jeg passer mit arbejde og i parentes bemærket bidrager økonomisk til det store fællesskab, så er der kompetente pædagogiske hænder og hoveder der tager vare på mit barn. For mig er det vigtigt, at hun har det godt, og hun er med i fællesskabet. Det giver ro i familien, at hun ved, at efter skole, så går hun med kammeraterne i SFOén.

SFOén er en nødvendighed for den almindelige gennemsnitlige børnefamilie, der ikke har fri kl. 14. I vores familie vil vi gøre os store anstrengelser for fortsat at finde de 2008,- kr. i det månedlige budget. Men hvad med dem, som ikke kan finde pengene? Ja, svaret er desværre nok, at børnene meldes ud og må klare sig selv. De må gå alene hjem til et tomt hus efter endt skoledag og bliver ikke en del af et fællesskab og kan meget vel komme til at føle sig alene og holdt udenfor. Eksklusion i en inklusionstid, om man vil. Spørgsmålet er: var det det I ville med SFOérne og børns fritid i Odense?

 

Med venlig hilsen

Louise Gjervig Lehn

Forældre til 2 børn i Odense og bestyrelsesmedlem i FOLA - Forældrenes Landsforening.

2,322,483 Unikke besg