19 March 2019 16:46:10
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelse Forælderenes Landsforening sig nej tak til udlicitering af dagtilbudsområdet

Forældrenes Landsforening siger nej tak til udlicitering af dagtilbudsområdet.

"Hvis børnene betaler prisen i form af mindre voksenkontakt, fordi resultatet af en udlicitering af Hovedfolder: dorthe.jpgdaginstitutionsområdet, bliver færre pædagoger og flere uuddannede, så vender vi tommelfingeren nedad" siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand for FOLA - Forældrenes Landsforening

Erfaringerne fra Sverige viser at den øgede privatisering specifikt resulterer i færre ansatte og færre uddannede pædagoger i de private institutioner.

"SFIs forskningsrapport fra 2009 peger på, at netop antallet af ansatte og deres uddannelsesniveau er essentielt for børns udvikling og trivsel både her og nu, men også på langt sigt. Samme resultat påpeger en dansk undersøgelse fra 2011, som viser at effekten af et dagtilbud af høj kvalitet kan måles mange år efter, og at der er sammenhæng mellem kvaliteten i dagtilbuddet og børnenes karakterer i 9.kl" fortsætter Dorthe Boe Danbjørg

"Når produktivitetskommissionen og regeringen anbefaler større privat involvering i de bløde velfærdsydelser som daginstitutionsområdet, så synes fokus udelukkende at være på eventuelle økonomiske gevinster og ikke på kvaliteten og det på trods af, at produktivitetskommissionen selv anfører "...private kan have en større tilskyndelse til at slække på kvaliteten af ydelserne og tjene penge..."

"Så det ligner anbefalinger drevet af økonomiske betragtninger og ideologiske holdninger, uden skæven til børns udvikling og trivsel. Og det synes vi absolut ikke vores børn skal betale prisen for" slutter Dorthe Boe Danbjørg

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på 26202186

2,318,936 Unikke besg