19 March 2019 16:00:32
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
BUPL har lavet undersøgelse af SFO-priser

Nye tal om SFO-takster: Forældre slipper ikke billigere

En undersøgelse foretaget af BUPL, viser at kun 40 procent af kommunerne vil sænke SFO-taksten, så den afspejler den kortere åbningstid, som folkeskolereformen medfører.

I løbet af foråret skal kommunerne have SFO-taksterne på plads for det kommende skoleår, hvor folkeskolereformen træder i kraft. Endnu foreligger de officielle tal ikke, men tilbagemeldinger fra BUPL’s fagforeninger viser, at forældre i mange kommuner ikke slipper billigere, selv om børnenes tid i SFO’en  bliver kortere på grund af den længere skoledag.

Det er kun 40 procent af kommunerne, der regner med at reducere SFO-taksterne i samme takt, som den længere skoledag æder af SFO-tiden, viser BUPL’s tal, som baserer sig på 76 kommuner.

I 15 procent af kommunerne fastholdes den nuværende takst, mens to kommuner faktisk forhøjer SFO-taksten i det kommende skoleår. Med folkeskolereformen skal eleverne i indskolingen gå i skole 30 timer om ugen. Knap en tredjedel af kommunerne nedsætter SFO-taksten, men ikke proportionalt med åbningstiden. I Ballerup Kommune sættes taksten for eksempel ned med 45 kroner til 1.400 kroner om måneden.

Et dilemma

BUPL’s formand Henning Pedersen kalder takstniveauet i SFO’erne for et dilemma.

»Hvis man ikke sætter prisen ned, så risikerer vi, at forældrene tager deres børn ud, og så går børnene glip af det gode fritidstilbud. Og så bliver der også nogle pædagoger, der bliver afskediget, hvis ikke de kan bruges fuldt ud i skolen,« siger Henning Pedersen.

Og hvis prisen sættes ned, så kommer der færre penge i kommunekassen til at drive SFO’er for, og dermed vil SFO’en blive et ringere tilbud.

»Det er virkelig en udfordring at bevare de gode fritidstilbud, som vi ved er så vigtige for børn,« siger Henning Pedersen.

Forældre betaler halvdelen

Kommunerne kan selv bestemme, hvor meget forældrene skal betale for at have et barn gående i SFO. Der er ikke noget loft på, hvor stor en andel af driftsudgifterne, forældrene må betale. I dagtilbud må forældrene betale op til 25 procent af driftsudgifterne, i fritidshjem er det 30 procent. Set på landsplan dækkede forældrebetalingen i gennemsnit 52 procent af driftsudgifterne til SFO i 2011.

Skulle SFO-taksten svare til fritidshjemstaksten, ville det medføre en øget udgift i kommunerne på 1,2 milliarder kroner, kunne undervisningsminister Christine Antorini forklare på Folketingets talerstol for et år siden.

Det viser undersøgelsen

Er der truffet beslutning om forældrebetaling for SFO?

Taksten nedsættes proportionalt med reduktion af åbningstiden: 30 kommuner.

Taksten nedsættes, men ikke proportionalt med åbningstiden: 24 kommuner.

Taksten nedsættes ikke: 12 kommuner.

Taksten stiger: 2 kommuner.

Andet: 3 kommuner.

Der er ikke truffet beslutning endnu: 5 kommuner.

I alt: 76 kommuner.

Yderligere oplysninger

Henning Pedersen, formand for pædagogernes fagforening BUPL: 20 20 49 84

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83

2,318,844 Unikke besg