19 March 2019 15:59:35
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - lukning af SFO´er fjerner børns frie tid

                                               

Lukning af SFO’er fjerner børns frie tid

Skolereformen betyder SFO-lukninger flere steder i landet. I Forældrenes Landsforening er man bekymret for fritidspædagogikken og børns frie tid, når SFO’en slet ikke har en selvstændig rolle på skolerne.

"De seneste dages debat i pressen om udsigten til lukninger af SFO´er er meget bekymrende. At børnene skal tilbringe længere tid på skolerne er en ting. Men at de fritidspædagogiske tilbud helt fjernes fra skolerne, er en meget negativ konsekvens af skolereformen," siger Line Riiskjær Høi, som er bestyrelsesmedlem i FOLA.

FOLA’s reaktion kommer på baggrund af en rundspørge af DR Nyheder, hvor hver niende kommune vil lukke SFO’er mens hver femte kommune overvejer lukninger. I FOLA mener man, at lukninger af fritidstilbud vil få store konsekvenser for børnenes frie rum i skolen.

"Værdien af børns frie leg og det gode pædagogiske fritidstilbud underkendes fuldstændig, når fritidstilbuddet forsvinder og alle aktiviteter i den længere skoledag lægges ind under skolen og underordnes skolens læringsmål," forklarer Line Riiskjær Høi.

Hun mener, at det er en alvorlig misforståelse at fritidstilbud og skole kan det samme.

”I SFO’er, fritidshjem og klubber har børnene fri, og de kan selv administrere deres tid. Skole er en pligt med primært fokus på målbare resultater. Adskillelsen er vigtigt, fordi børn også har brug for at vide, hvornår de har fri, og hvornår tiden er deres egen. Det har de ikke, hvis fritidspædagogiske aktivitet bliver styret af skolen og foregår i klassen,” siger Line Riiskjær Høi.

Line Riiskjær Høi håber, at kommunerne vil genoverveje SFO-lukningerne og i stedet forsøge at tænke fritidspædagogikken ind som en selvstændig enhed ind i skoledagen, så  børnene får plads til ’egen tid’.

"Vi risikerer at begrænse legen, venskaberne, fællesskaberne, kreativiteten og innovationen. Vi vil meget gerne være med til at fastholde, at børn har brug for rum til at være børn og plads til at udvikle sociale kompetencer og livsduelighed. Netop her har vores gode pædagogiske fritidstilbud deres berettigelse. Børn har brug for ’egen tid’, hvor man kan og ikke skal, og vores samfund har brug for fritidsinstitutioner, der vægter et bredt og mere nuanceret kompetencebegreb end det målbare skolefaglige," slutter Line Riiskjær Høi.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Line Riiskjær Høi, bestyrelsesmedlem i FOLA. Tlf. 41 56 54 47  

Dorthe Boe Danbjørg, Formand i FOLA. Tlf. 26 20 21 86

2,318,830 Unikke besg