19 March 2019 16:31:59
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Reducerede SFO-takster bør være en selvfølge

Reducerede SFO-takster bør være en selvfølge

Pga. skolereformens længere skoledage, har et flertal af kommunerne nedsat SFO-taksten. I FOLA – Forældrenes Landsforening ser man meget positivt på det, men er fortsat bekymret for de kommuner, hvor man ikke sætter prisen ned.

 - "Vi er bestemt tilfredse med, at et flertal af kommunerne nedsætter SFO-taksten, når skoledagen forlænges og tiden i SFO dermed indskrænkes. Når man får mindre SFO-tid, så bør man også betale mindre," siger Line Riiskjær Høi, bestyrelsesmedlem i FOLA - Forældrenes Landsforening.

Men sådan er det ikke nødvendigvis på SFO-området, hvor prisfastsættelsen er helt op til kommunerne. Nogle kommuner fastholder eller hæver SFO-betalingen.

- "I de kommuner, som fastholder eller hæver betalingen samtidig med at SFO'ens åbningstid reduceres, kan man have en stærk mistanke om, at forældrenes SFO-betaling bidrager til at finansiere en grundlovsfæstet gratis folkeskole. Og det er et stort problem," fortsætter Line Riiskjær Høi.

Trods FOLAs glæde over, at et stort antal kommuner vælger at sænke prisen, er det endnu uklart, om nedsættelsen af SFO'takster er ligefrem proportional med den kortere åbningstid.

- ”I teorien burde nedsættelsen af SFO'takster være ligefrem proportional med den kortere åbningstid. Men nu håber vi, at reduceringen af SFO'taksterne kan mindske udmeldelser fra SFO'erne. Børns frie tid og deres kammeratskaber og fællesskaber i de pædagogiske fritidstilbud har meget stor værdi for vores børns trivsel og udvikling. Derfor er det så vigtigt, at de fortsat har mulighed for at være en del af fællesskabet og ikke tvinges ud af fritidstilbuddet af økonomiske årsager," siger Line Riiskjær Høi.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Line Riiskjær Høi, bestyrelsesmedlem i FOLA. Tlf. 41 56 54 47 

2,318,918 Unikke besg