19 March 2019 07:13:47
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Forældre er med til at finansiere skolereform via SFO-betaling

Forældre er med til at finansiere skolereform via SFO-betaling

Selv om et flertal af kommuner som følge af skolereformens færre timer i SFO har sat taksten for SFO og klub ned, viser det sig, at forældre via SFO-betalingen er med til at finansiere skolereformen. I FOLA – Forældrenes Landsforening frygter man, at forældre vil fravælge SFO.

Oplysningerne kommer bl.a. fra økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, der er helt overbevist om, at man i kommunerne arbejder bevidst med at lade SFO-forældrebetaling finansiere den længere skoledag. F.eks. har man i Svendborg Kommune direkte meldt ud til forældrene, at 100 kr. af SFO-betalingen skal gå til skolereformen.

”Det er ikke ulovligt at gøre, selv om skolegang er grundlovssikret gratis, for det er en kommunal beslutning, hvordan pengene skal bruges. Men det er problematisk, for reelt får vi som forældre slet ikke det, vi betaler for i SFO'en. Heller ikke hvis SFO-taksten sættes ned,” mener professor Per Nikolaj Bukh og uddyber sin påstand:

”Hvis børn i 3.-4. klasse tidligere har været i skole til kl. 14, har den gennemsnitlige anvendelse af SFO-tilbuddet måske kun været ca.10 timer/uge -- f.eks. fordi børnene hentes kl. 15.30, nogle gange ikke er i SFO, ofte ikke anvender morgenåbning osv. I al fald har pasningsbehovet for en stor gruppe børn ikke været meget mere end 10 timer.

Når skolegangen så øges med f.eks. 5 timer om ugen, som den gør med skolereformen, betyder det, at anvendelsen og behovet for SFO halveres. Men forældrene skal stadig betale for hele tilbudet inklusiv ydertimerne, hvor de slet ikke har pasningsbehovet” forklarer professor Per Nikolaj Bukh.

På den måde øges forældrebetalingen til SFO så at sige og pengene kan i kommunerne fx flyttes over i skoleregi. Og sådan er Per Nikolaj Bukh overbevist om, at kommunerne vil lave regnestykket.

”Og det er jeg ret forarget og ærgerlig over. For netop den gruppe forældre, der ikke har pasningsbehov i ydertidspunkterne, vil selvfølgelig begynde at se på, om de får nok for deres penge – og det gør vi ikke på denne måde. Konsekvensen bliver, at forældre melder deres børn ud af SFO. Det vil så igen give færre ressourcer til SFO, udvande kvaliteten i tilbuddet yderligere og så vil endnu flere børn blive meldt ud osv. Det er meget problematisk og slet ikke til børnenes bedste,” mener professor Per Nikolaj Bukh. Han er desuden overbevist om, at man i mange kommuner på den baggrund slet ikke kan oppebære ressourcer til at kunne drive et fornuftigt SFO-tilbud.

Og netop dét er FOLAs store frygt: at SFO vil blive fravalgt af økonomiske årsager og at kvaliteten som konsekvens heraf vil falde.

”Vi frygter, at forældre med et mindre pasningsbehov tager deres børn ud af SFO/klub, hvis ikke de oplever at få nok for pengene. Men netop børns frie tid og deres kammeratskaber og fællesskaber i de pædagogiske fritidstilbud har stor værdi for vores børns trivsel og udvikling. Det er vigtigt, at de fortsat har mulighed for at være en del af fællesskabet og ikke tvinges ud af fritidstilbuddet af økonomiske årsager. Vi frygter faldende kvalitet og flere 'nøglebørn',” siger Line Riiskjær Høi, bestyrelsesmedlem i FOLA, som opfordrer til vandtætte økonomiske skodder mellem SFO og skole, så både SFO og den grundlovssikrede gratis skole kan fremtidssikres.

En mulig løsning, som professor Per Nikolaj Bukh peger på, er at kommunerne retter ind efter forældrenes pasningsbehov og ændrer takststrukturen helt, så forskellige moduler kan vælges uafhængigt af hinanden: ”Så kan forældre i stedet købe og betale for den pasning, de har behov for, f.eks. morgen-, eftermiddags-, ferie-modul eller lignende til en passende pris,” forklarer professor Per Nikolaj Bukh.

I FOLA ser man positivt på modellen med moduler, som en mulig løsning, hvis det kan være med til at bevare SFO som et godt pædagogisk tilbud.

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh: tlf: 20866790 Bestyrelsesmedlem i FOLA, Line Riiskjær Høi: tlf: 41565447

 

2,318,529 Unikke besg