25 March 2019 12:51:15
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Åbent brev til Odense Byråd vedr. skolestartudsættelse

Åbent brev til Odense Byråd vedr. skolestartudsættelse.

Kære medlemmer af Odense Byråd.

Vi undrer os og vil derfor bede jer om svar: Hvorfor er det, at børn på trods af forældrenes og fagpersoners velbegrundede ønsker skal i skole det år de fylder 6?

I 2009 blev børnehaveklassen obligatorisk, og dermed forventes det, at børn starter i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år. Ifølge lovgivningen kan der gives skolestartudsættelse efter 'anmodning'. Den endelige beslutning ligger hos kommunalbestyrelsen, altså hos jer.

Undervisningsministeriet skriver til kommunerne om skolestartudsættelse: "Det kan enten ske, fordi forældrene ønsker at deres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente."

Regeringens Skolestartudvalg, som dannede grundlag for lovændringen om tidligere skolestart, skriver i deres rapport 'En god skolestart' fra 2006: "Udvalget finder det samtidig væsentligt, at der fortsat er mulighed for at udskyde skolestarten med det formål, at børn som har særligt behov herfor, kan starte senere i skole" (side 42)

I Danmark har vi tradition for at vægte barnets tarv og tage barnets perspektiv, når der tages  beslutninger. I FN´s konvention om barnets rettigheder hedder det bl.a.: "Når man træffer beslutninger, som påvirker børn skal man tænke på, hvad der er bedst for barnet." (artikel 3).

Ydermere har vi tradition for forældresamarbejde, hvor forældrenes indsigt og indgående kendskab til netop deres eget barn almindeligvis er et betydningsfuldt element, når der skal træffes afgørelser i barnets liv.

Barnets tarv og forældrenes særlige indsigt lægges der i andre  kommuner stor vægt på i forbindelse med skolestartudsættelse, mens de synes negligeret i Odense Kommune, men hvorfor:

Er det udelukkende det kortsigtede økonomiske perspektiv, I har for øje, når I ikke imødekommer forældrenes ønske om skolestartsudsættelse?

Det er formodentligt ikke mængden af ansøgere om skolestartudsættelse der tynger den kommunale forvaltning, for antallet af børn, der starter senere, er faldende. I 2005/06 startede 83% rettidigt i skole, i 2009/10 var tallet steget til 87% og i 2011/12 startede 89,1 % rettidigt. Samtidig med at flere starter tidligere, så stiger antallet af børn der må gå børnehaveklassen om. I 2005/06 var 2,11 % omgængere og i 2010/11 var tallet steget til 2,44 %. Blandt omgængerne finder vi specielt drenge, som udgør 66%.

Der er altså intet, der rent lovgivningsmæssigt forhindrer jer i at være imødekommende omkring ønsket om skolestartudsættelse, mens statistik og udtalelser fra forskere netop taler for, at der tages individuelle hensyn. 

Både i dagtilbudsloven og i folkeskolen lægges der vægt på og forpligtes der til samarbejde med forældrene, og ved ratificeringen af FN´s Børnekonvention forpligtede vi os til at tænke på barnets bedste, når vi tager beslutninger.  Hvorfor tager Odense Kommune ikke udgangspunkt i disse perspektiver, når forældre beder om udsættelse af deres barns skolestart?

Med venlig hilsen

 

Louise Gjervig Lehn

Brinken 73

5270 Odense N

Næstformand i FOLA - Forældrenes Landsforening.

2,322,408 Unikke besg