19 March 2019 16:14:31
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Store daginstitutioner

Store daginstitutioner.

Antallet af store institutioner vokser. i Københavns Kommune har man lige åbnet en institution til 350 børn. Ifølge Kristeligt Dagblad er professor Jan Kampmann, Roskilde Universitet bekymret for tab af nærhed i de store institutioner. Samme bekymring deler vi ikke i FOLA, men vi er selvfølgelig megetHovedfolder: dorthe.jpg opmærksomme på, at børn ikke blot bliver et nummer i en kæmpeinstitution.

”Der skal skabes nogle små enheder inden for den store institutions rammer. Børnene skal tilknyttes faste børnegrupper med fast og kendt personale, som vi kender det fra institutioner i alle størrelser. Fordelen ved en stor institution, er at man måske har økonomisk mulighed for at gøre lidt ekstra – fx ansætte pædagogisk personale med specielle kompetencer, en musik-pædagog eller en naturpædagog, som alle børn kan få glæde af. Som i alle andre institutioner, så er personalenormeringen afgørende for kvaliteten. Man bør kunne få en bedre normering i de store institutioner, netop fordi man kan spare på den øvrige drift og ikke mindst på administrationen” siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA, der ikke har oplevet at forældre er utilfredse med de store institutioner.  

Set fra en kommunal synsvinkel, så giver institutioner af en vis størrelse også større fleksibilitet i forhold til udsving i efterspørgslen. Det ikke så ’dramatisk’ at nedlægge en stue i en stor institution, når børnetallet daler, som det er at nedlægge en lille selvstændig daginstitution. Og når børnetallet atter stiger har man de bygningsmæssige faciliteter på plads, så man kommunalt kan leve op til pasningsgarantien.

Endelig er vi selvfølgelig opmærksomme på, at væksten af de store institutioner kan medføre logistiske udfordringer og være med til at presse hverdagen hos de travle børnefamilier. 


2,318,891 Unikke besg