25 March 2019 13:18:53
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Store Daginstitutioner

Store Daginstitutioner.

Gennem de senere år har tendensen været, at vi nedlægger de små daginstitutioner og erstatter dem med store daginstitutioner. Argumenterne for de store institutioner har været stordriftsfordele, som bla. skulle komme børnene til gode i form af flere timer til direkte samvær mellem børn og voksne.

En ny forskningsrapport fra Århus Universitet viser nu, at store institutioner ikke giver børnene mere voksenkontakt eller bedre forhold generelt. Tværtimod - forskerne bag rapporten advarer ligefrem mod institutioner med mere end 100 børn.

’Det er opsigtsvækkende konklusioner, der kalder på handling og overvejelser i forhold til den igangværende udvikling. Antagelsen om, at der kan skabes trygge rammer i den store institution skydes ned af rapporten, som pointerer, at der skal fysisk adskillelse til både inde og ude for at skabe de trygge rammer som vi efterlyser.

De store institutioner er udfordret i forhold til at skabe kvalitet, fordi normeringerne er dårligere, børnegrupperne er markant større og personalets kendskab til børnene og deres familier er ringere. Når institutionerne bliver for store mangler børnene simpelthen tryghed og nærvær. Og det påvirker selvfølgelig deres trivsel, udvikling og læring negativt' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA

'Også forældresamarbejdet er ramt i de store institutioner. Forældre i store institutioner har ringere mulighed for at få en snak om deres barn, med en medarbejder der rent faktisk kender barnet, når barnet afleveres eller hentes. Det påvirker naturligvis også kvaliteten negativt ' slutter Dorthe Boe Danbjørg, der opfordrer kommunerne til at lytte til forskningsresultaterne.

 

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på 26202186

2,322,484 Unikke besg