19 March 2019 16:20:39
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Ja tak til gratis dagtilbud

Pressemeddelelse.

FOLA - Forældrenes Landsforening ønsker gratis dagtilbud som en del af familiepolitikken.

De 750 mio. kr. som kommunerne har fået tildelt til bedre normeringer påvirker forældrebetalingen i nogleHovedfolder: dorthe.jpg kommuner. Flere politikere er overraskede http://www.politiko.dk/nyheder/millionpulje-udloeser-regning-for-boernepasning-til-foraeldre .

I virkeligheden er det ikke særlig overraskende, da forældrebetalingen almindeligvis udgør 25% af driftsudgifterne. Så større forbrug betyder øget forældrebetaling, hvis kommunerne vel at mærke vælger at  fastholde forældrenes procentvise andel.

'Når forældrebetalingen stiger på grundlag af fx bedre normeringer, så må det betegnes som en 'positiv' stigning' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening, og understreger at bedre normeringer har første prioritet.

Men generelt betaler danske forældre en meget høj månedlig ydelse, når de har børn i dagpleje, børnehave og ikke mindst vuggestue. I 2014 viste en opgørelse fra Ugebrevet A4, at en familie med to børn i Allerød skulle tjene 8.000 kr. pr mdr. for at betale vuggestue og børnehaveplads, mens tallet i Haderslev var 5.000 kr.

'Det er takster der lægger et meget stort pres på børnefamilierne. Dagtilbud inkl. fritidshjem, SFO og klub, bør på længere sigt gøres gratis. Dagtilbuddet er ganske som skolen, en del af velfærdsstatens ydelser til alle familier, dagtilbud er nødvendige for arbejdsudbuddet. Endelig er dagtilbuddet også en dannelsesinstitution - et socialiserings- og udviklingstilbud, som alle børn bør have lige adgang til. På den baggrund er det ikke rimeligt, at forældre til de mindste betaler både via skatten, men også som direkte brugerbetaling' siger Dorthe Boe Danbjørg.

'Vi er klar over, at gratis dagtilbud vil medføre en betydelig samfundsudgift, som pt. er svær at løfte, men der kan arbejdes gradvist hen imod gratis dagtilbud fx ved at skæve til den svenske model, hvor forældre betaler maks. 1.287 sv. kr for 1. barn, 2. barn 858 sv.kr., 3. barn 429 sv. Kr. 4. barn og her efter er gratis. Alle takster er inkl. et frokostmåltid’  

'Børnefamilierne har svært ved at finde balance mellem familie- og arbejdsliv. Den høje forældrebetaling er en stor barriere for et mere fleksibelt arbejdsliv. Med gratis dagtilbud øges chancen for balance, fordi  flere forældre vil have mulighed for at arbejde kortere tid, det være sig dagligt eller i perioder'. slutter Dorthe Boe Danbjørg.

 

For yderligere kommentarer.

Dorthe Boe Danbjørg tlf. 2620 2186

2,318,897 Unikke besg