19 March 2019 06:49:42
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Minimumsnormeringer - er der flertal i det nye folketing?

Pressemeddelelse.

Minimumsnormeringer - er der flertal i det nye folketing?

Hovedfolder: lille_boern_i_glas.pngSpørger man de Folketingskandidater, som har besvaret FOLAs politikertest, så har vi et flertal for minimumsnormeringer. Alle 10 opstillingsberettigede partier har deltaget i testen. 76% er enige eller delvist enige i 'at der bør indføres minimumsnormeringer - altså en grænse for, hvor mange børn der må være pr. voksen i dagtilbud, fritidshjem og SFO´er.

78% er helt eller delvist enig i, at de 500 mio. kr. til bedre normeringer og øget kvalitet børn øremærkes.

'Vi glæder os meget over, at så stor en procentdel af kandidaterne har forståelse for vigtigheden af gode normeringer i vores dag- og fritidstilbud. Som forældre er vi jo ikke i tvivl om at gode normeringer er fundamentet for, at vi overhovedet kan tale om at skabe kvalitet.' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening.

'Vi kommer ikke uden om forholdet børn/voksen. Det er grundlaget, som alt andet bygger på. Eksempelvis lærer børn jo ikke sprog ved at blive sprogtestet. Børn lærer sprog, når voksne mennesker har tid til at tale med dem og at lytte til dem' siger Dorthe Boe Danbjørg.

'Så det nyvalgte folketing kan være ganske sikker på fortsat, at blive mødt med kravet om en nedre grænse for, hvor mange børn der skal dele én voksen. Det er dét der skal til, hvis vi skal løfte området' slutter Dorthe Boe Danbjørg, der glæder sig over, at forældrene nu hurtigt og nemt kan finde ud af hvem der prioriterer børn, dagtilbud og familie og stemme derefter.

 

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på 26202186.

215 kandidater har svaret på politikertesten, som kan findes på http://www.fola.dk/valg15/

Spørgsmålene er koncentreret omkring børn, dagtilbud og familie. Ved at svare på testen spørgsmål kan man se hvilken kandidat man er mest enig med ligesom man kan se de enkelte kandidaters besvarelser.

Se analyse af kandidattesten her

2,318,443 Unikke besg