19 March 2019 16:00:12
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Vi tramper på børns fritid og deres fritidstilbud

Pressemeddelelse.

Vi tramper på børns fritid og deres fritidstilbud.Hovedfolder: 079.jpg

Efter næsten et skoleår med folkeskolereformen, viser en ny undersøgelse fra BUPL, at kvaliteten i landets fritidsinstitutioner er blevet ringere og mange børn er meldt ud af fritidstilbuddene som konsekvens af reformen.

'Desværre er det slet ikke overraskende. Det har hele vejen igennem været vores store bekymring, at den markant længere skoledag både ville forringe de eksisterende fritidstilbud og samtidig betyde mange udmeldelser. Det hænger jo uløseligt sammen, når kvaliteten falder, skoledagene bliver længere og prisen er status quo, så vil mange finde andre løsninger' siger Line Riiskjær Høi, bestyrelsesmedlem i FOLA - Forældrenes Landsforening

Undersøgelsen viser også, at det i nogen grad er de udsatte børn, der meldes ud af fritidsinstitutionen.

'Og det er stærkt bekymrende, for netop de udsatte børn har allermest brug for det sociale fællesskab, legen, kammeratskabet og samværet med det pædagogiske personale' fortsætter Line Riiskjær Høi.

'Børns fritid er virkelig kommet under pres i konkurrencesamfundet, hvor holdningen er blevet, et ensidigt fokus på indlæring som det eneste, der har værdi og hvor vi etablerer længere skoledage i et forsøg på at slå kineserne. I øvrigt ganske uden evidens for at det virker.

Vi har fået alt for meget fokus på hvad vores børn skal blive, frem for hvad de er. I den proces undervurderer vi vores fritidsinstitutioners værdi i forhold til vores børns trivsel og glæde og deres kreative og sociale kompetencer.

Vores børn har også brug for fritid og leg, og de har brug for vores fritidsinstitutioner, hvor der lægges vægt på helt andre kompetencer end de målbare skolefaglige.

Hele konceptet med de lange skoledage bør kraftig genovervejes' lyder opfordringen fra Line Riiskjær Høi.

 

Line Riiskjær Høi kan kontaktes på 41565447

 

Se BUPLs undersøgelse her

 

2,318,839 Unikke besg