19 March 2019 07:05:39
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse - Pilen peger på minimumsnormeringer

Pressemeddelelse: Pilen peger på minimumsnormeringer.Hovedfolder: dorthe2015mini.png

Spørger man vælgerne, som har taget FOLAs kandidattest, så peger pilen på at minimumsnormeringer, øremærkning af midler til bedre normeringer og øget kvalitet i vores dagtilbud prioriteres, når vi går til valg d. 18. juni.

1.052  vælgere har besvaret testen og 98% er enige eller delvist enige i at der skal indføres minimumsnormeringer, altså en grænse for hvor mange børn der må være pr. voksen i dagtilbud, SFO og fritidshjem.

'Det er en klokkeklar tilkendegivelse, som det nye folketing må tage yderst alvorligt. Svarene levner ikke tvivl om, at vi er nået et punkt, hvor bl.a. lovsikrede minimumsnormeringer er helt nødvendige' siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening.

Samtidig mener 93% at der er blevet sparet for meget på børne- og ungeområdet gennem de seneste år, og 95% siger at de 500 mio. kr. til bedre normeringer og øget kvalitet bør øremærkes.

'Den samlede besvarelse er en kraftig tilkendegivelse af, at vælgerne ønsker folketingsmedlemmer der prioriterer dagtilbudsområdet og i særdeleshed omsorg og udvikling til børn på gul og grøn stue - i alle 98 kommuner.

Vi har stået på mål for minimumsnormeringer op til valget og vi fortsætter efter valget, for det er en bydende nødvendighed, hvis vi skal løfte kvaliteten på dagtilbudsområdet. Der er ganske enkelt ingen vej uden om. Og besvarelserne bekræfter os i, at vi er på rette spor.' slutter Dorthe Boe Danbjørg.

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på 26202186

 

De samlede testresultater, som også berører balance mellem familie- og arbejdsliv samt børns fritid under folkeskolereformen, kan ses her:

 

FOLA 1.052 testsvar vælgere:  

Enig

Delvist enig

Hverken eller

Delvist uenig

Uenig

1. Der bør indføres minimumsnormeringer – altså en grænse for, hvor mange børn der må være pr voksen i dagtilbud, fritidshjem og SFO’er.

87%

11%

1%

1%

1%

2. De 500 mio. kr. til bedre normeringer og øget kvalitet bør øremærkes.

80%

15%

3%

1%

1%

3. Det er vigtigere at holde skatten i ro end at bruge flere penge på Børne- og Ungeområdet.

4%

9%

12%

27%

48%

4. Kvaliteten i vores dagtilbud og fritidsinstitutioner er god nok.

1%

9%

6%

32%

52%

5. Der er blevet sparet for meget på Børne- og Ungeområdet de seneste år.

78%

15%

4%

1%

2%

6. Forældrebetalingen på dagtilbud er for høj.

12%

15%

41%

17%

15%

7. Forældrene bør løfte nogle af de opgaver, som i dag er kommunens.

4%

13%

24%

25%

33%

8. Der bør indføres loft på forældrebetaling på SFO´en.

33%

26%

28%

8%

5%

9. Fritidsinstitutionens rolle er uden betydning på grund af den længere skoledag.

3%

12%

15%

26%

44%

10. Den længere skoledag begrænser børns fritid væsentligt og underkender vigtigheden af fritid og leg.

55%

25%

8%

9%

3%

11. Danske børnefamilier har svært ved at finde balance mellem familie og arbejdsliv. Det er en samfundsopgave at skabe rammer som øger balancen.

45%

32%

11%

8%

4%

12. Der bør lovgives om forældres ret til frihed ved børns sygdom.

56%

26%

10%

5%

3%

13. Forældre i Danmark bør via lovgivning sikres et antal årlige omsorgsdage, som fx i Sverige. Omsorgsdagene skal kunne bruges ved læge- og tandlægebesøg, institutionsskift etc.

65%

21%

7%

4%

3%

 

2,318,516 Unikke besg