19 March 2019 16:36:41
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Mailkampagne

Inspireret af KFO - Københavns Forældre Organisation opfordrer vi jer hermed til at sende mail til politikerne i Folketingets Børne og Undervisningsudvalg:

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgFORTÆL POLITIKERNE PÅ CHRISTIANSBORG HVAD DU MENER OM BESPARELSERNE.

Har du lagt mærke til hvor lidt børnene udenfor skolen fylder i debatten?

Når regeringen taler om hvad der skal bruges penge på siger de: ældre og sundhed og en sjælden gang i mellem folkeskolen. Men aldrig daginstitutioner!

Det vil FOLA - Forældrenes Landsforening gerne lave om på.

I FOLA vil derfor lave en mailkampagne, hvor I nemt kan skrive til folketingsmedlemmerne og gøre opmærksom på den manglende fokus på dagtilbudsområdet..

Regeringens omprioriteringsbidrag vil betyde, at rigtig mange penge fjernes fra børneområdet. Samlet skal kommunerne spare 4,2 mia. årligt over de kommende år.

Skriv til folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og fortæl dem hvad det vil betyde, hvis de fjerner penge fra området, som der er lagt op til og hvorfor daginstitutioner er så vigtige at investere i.

Du kan også vælge at indsætte FOLAs tekst:

Kære medlem af Børne- og Undervisningsudvalget!

Jeg skriver for at gøre dig opmærksom på, at børn har brug for andet end at gå i skole. Vuggestuer, børnehaver, SFO, fritidshjem og klubber…. er ikke bare opbevaring, men værdifulde steder for børn, hvor de opnår sociale kompetencer, får venskaber, bliver rustet til livet og lærer at lege. Vi ville ønske, at politikerne ville prioritere området langt højere og ikke bare se det som opbevaring mens mor og far går på arbejde.

Forskning viser, at institutioner af høj kvalitet gavner barnet langt ind i voksenlivet, det er altså værd at investere i børn, også uden for skolen. Regeringens omprioriteringsbidrag vil ramme børnene hårdt, der er ikke mere at effektivisere, noget fløde at skumme eller flere hænder at fjerne.

Vi appellerer til, at I får børnene på dagsordnen og sætter en stopper for nedskæringerne!

Vh……

Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer:
Formand: Pernille Rosenkrantz-Theil (S): spert@ft.dk
Næstformand: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): dfjeht@ft.dk
Pernille Bendixen (DF): pernille.bendixen@ft.dk
Marlene Harpsøe (DF): marlene.harpsoe@ft.dk
Dorthe Ullemose (DF): dorthe.ullemose@ft.dk
Alex Ahrendtsen (DF): dfalah@ft.dk
Marie Krarup (DF): marie.krarup@ft.dk
Anni Matthiesen (V): anni.matthiesen@ft.dk
Peter Juel Jensen (V): peter.juel.jensen@ft.dk
Jan E. Jørgensen (V): jan.e@ft.dk
Louise Schack Elholm (V): louise.elholm@ft.dk
Hans Christian Thoning (V): hans.thoning@ft.dk
Jane Heitmann (V): jane.heitmann@ft.dk
Laura Lindahl (LA): laura.lindahl@ft.dk
Merete Riisager (LA): lameri@ft.dk
Mai Mercado (KF): mai.mercado@ft.dk
Annette Lind (S): annette.lind@ft.dk
Daniel Toft Jakobsen (S): daniel.toft.jakobsen@ft.dk
Erik Christensen (S): erik.christensen@ft.dk
Julie Skovsby (S): julie.skovsby@ft.dk
Mattias Tesfaye (S): mattias.tesfaye@ft.dk
Pernille Schnoor (S): pernille.schnoor@ft.dk
Johanne Schmidt-Nielsen (EL): johanne.schmidt-nielsen@ft.dk
Jakob Sølvhøj (EL): jakob.solvhoj@ft.dk
Carolina Magdalene Maier (ALT): carolina.maier@ft.dk
Torsten Gejl (ALT): torsten.gejl@ft.dk
Lotte Rod (RV): lotte.rod@ft.dk
Marianne Jelved (RV): marianne.jelved@ft.dk
Jacob Mark (SF): jacob.mark@ft.dk

2,318,926 Unikke besg