25 March 2019 12:50:39
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Modulordninger

Modulordninger
Med argumenter som øget fleksibilitet, at børnene vil tilbringe kortere tid i institutionen, bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer ect. har vi gennem en årrække oplevet kommuner forsøge sig med modulordninger i forskellig udformning. Jævnligt svirrer der rygter om snarlig lovgivningstiltag om obligatoriske modulordninger.

De eksisterende modulordninger er udformet forskelligt fra kommune til kommune, men generelt er de positive konsekvenser ikke i overtal:

Mindre fleksibilitet for forældrene. Når man har valgt et modul med begrænset betaling følger begrænset brugsret. Det betyder at aflevering og afhentning skal forgå inden for det valgte/aftalte tidsrum. Det medfører færre muligheder for ekstra arbejde for forældrene, øget stress på motorvejen og mindre plads til f.eks. at nå at gøre dagens indkøb inden man henter trætte børn i daginstitutionen.

Øget administration. Muligheden for at købe forskellige tids-moduler betyder øget planlægning i form af detaljerede mødeplaner for såvel børn som ansatte. Ligesom de ansatte må formodes, at skulle kontrollere forældrenes overholdelse af modulet. Sidstnævnte kan give anledning til et øget antal unødvendige konflikter mellem forældre og ansatte.

Presset kommunikation mellem forældre og ansatte. Såvel aflevering som afhentning af børn og den vigtige kommunikation i disse situationer presses på grund af tidsnød.

Afhængig af den lokale udformning af modulordningerne, kan det betyde kvalitetsforringelser i form af flere børn pr. voksen og flere børn pr. kvadratmeter. I tilfælde hvor det er konsekvensen er tiltaget ganske uacceptabelt.

Praktiske problemer m.h.t. heldagsture. Afhængig af modellen kan forskellige moduler give problemer i forhold til heldagsture ud af huset. Børn med korte moduler kan forhindres i at medvirke i heldagsture sættes således uden for det sociale fællesskab.

2,322,401 Unikke besg