25 March 2019 13:15:34
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse.

Vi skal ikke bygge højkvalitetsdagtilbud på frivillighed Hovedfolder: dorthe2015mindre.jpg

Ministeren for børn og undervisning Ellen Trane Nørby foreslår at frivillige overtager en del af arbejdet i danske dagtilbud. Med forslaget indrømmer ministeren også, at der rent faktisk mangler pædagogisk personale i vores dagtilbud, men løsningen er ikke at få frivillige til at hjælpe til, men derimod at indføre en minimumsnormering, der sikrer vores børn nok pædagogiske personale.

’Vi er ikke imod frivillige, men når der er tale om, at frivillige skal overtage almindelige pædagogiske opgaver, så ringer alarmklokkerne’ siger Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

’Diverse undersøgelser fra forsommeren viser at der mangler voksne i vores vuggestuer og børnehaver. Der mangler tid til helt almindelig omsorg, basale ting som at have tid til at trøste et barn der er ked af det’ fortsætter Dorthe Boe Danbjørg

’Vi ved fra forskningen at både antallet af ansatte, men også de ansattes uddannelsesniveau har afgørende betydning for børns trivsel her og nu, men også for hvordan de klarer sig i skolen, i uddannelsessystemet og i voksenlivet generelt. Børn der har gået i gode børnehaver med gode normeringer og veluddannet pædagogisk personale klarer sig bedre gennem livet. Opgaven kan ikke løftes af tilfældige frivillige.’ siger Dorthe Boe Danbjørg.

’Hvis vores dagtilbud skal leve op til dagtilbudslovens formålsparagraf om  at fremme børns trivsel, udvikling og læring, så kræver det flere veluddannede og velkendte pædagogiske medarbejdere i vores dagtilbud. Vi kan ikke byde vores børn, at deres dag fyldes med skiftende frivillige. Børn har brug for faste, velkendte voksne.’ slutter Dorthe Boe Danbjørg, som i øvrigt finder det paradoksalt, at forslaget kommer samtidig med, at forskere, pædagoger, forældre og politikere på årets Sorø-møde, just har drøftet hvordan stærke dagtilbud kan løfte alle børn. 

Dorthe Boe Danbjørg kan kontaktes på tlf. 26202186

 

 
2,322,479 Unikke besg