25 March 2019 12:52:45
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
IT i dagtilbud

Tablets og anden IT i vores dagtilbud.Nyheder: aila.jpg

På baggrund af den nystartede underskriftindsamling 'Forældres frihed til at kunne fravælge IT i daginstitutionerne' er der pt. debat om emnet på bl.a. de sociale medier. Vi vil gerne bidrage til debatten:

Som udgangspunkt er vi ikke bange for IT i vores dagtilbud. IT er en almindelig del af hverdagen for de fleste og derfor også en naturlig del af vores dagtilbud. Det betyder ikke at vi er tilhængere af, at vores børns daginstitutionsliv fyldes med digitale spil på bekostning af legen, udelivet og bevægelsen. Slet ikke. Og tabletten må heller aldrig blive erstatning for den pædagog der mangler.

Tablets og anden IT skal indgå som en naturlig del af det almindelige pædagogiske arbejde. Tabletten kan tages med på tur til skov og strand og man kan hurtigt slå op os se hvilket insekt børnene har fundet, hvad den lever af, hvor den lever etc. Man kan tage et foto og arbejde videre med temaet, når gruppen er tilbage i børnehaven . Eller børnene kan tage billeder som illustrerer 'den gode leg', 'min bedste ven' og børnenes egne billeder kan blive udgangspunkt for en snak om leg og venskab. Kun fantasien sætter grænser. IT og tablets er som fx. bøger - de er som man selv vælger at anvende dem.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har øje for at kommunerne ikke detailstyrer vores dagtilbud og  at der netop gived plads til forskelligheden, som er meget vigtig og ganske unik for vores dagtilbudskultur.  Nogle institutioner lægger vægt på bevægelse, andre på kunst og kreativitet og igen andre på natur og så har vi varianter som skovbørnehaver, udflytterbørnehaver mv. Den forskellighed skal vi værne om, så forældrene fortsat kan vælge netop den type daginstitution de synes passer bedst til deres barn.

At en kommune fx har som mål at alle børn skal præsenteres for IT gennem deres daginstitutionsliv, giver fortsat vide handlemuligheder og metodefrihed til den enkelte institution, for man bestemmer selv hvordan og hvor meget og hvor tit. Kendskabet til IT kan børnene eksempelvis få ved besøg på biblioteket, hvor de kan opleve hvad en pc´er kan bruges til og så kan institutionen bruge sine økonomiske midler til legeplads frem for tablets.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på udviklingen, for vi er ganske enige med initiativtageren til underskriftindsamlingen i, at vi skal bevare forskelligheden, selvbestemmelsen og forældreindflydelsen i vores dagtilbud og sikre at hverken de centrale eller kommunale rammer bliver for snævre og dermed begrænsende.

2,322,431 Unikke besg