25 March 2019 12:49:41
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse:Formandsskifte i FOLA - Forældrenes Landsforening

Pressemeddelelse:Hovedfolder: logof150.png

Formandsskifte i FOLA - Forældrenes Landsforening

FOLAs formand Dorthe Boe Danbjørg takker af ved årsskiftet. Den nuværende næstformand Louise Gjervig Lehn overtager formandsposten.

Når rådhusklokkerne ringer 2017 ind er det samtidig skiftedag på formandsposten i Forældrenes Landsforening, FOLA.

Dorthe Boe Danbjørg, som har stået i spidsen for foreningen side 2014, har ønsket at træde ud af bestyrelsen og overlade pladsen til nye kræfter.

- Jeg har været engageret i børneområdet siden 2009 og derfor er det en svær beslutning at stoppe, men i erkendelsen af at mine børn er vokset ud af børnehaven, er det tiden til at give stafetten videre. Jeg vil fokusere på mit arbejde og hvis jeg ikke helt kan undvære det politiske, er der jo nok at gribe fat i indenfor den sundhedspolitiske dagsorden, siger Dorthe Boe Danbjørg, der til daglig arbejder som forskningssygeplejerske på OUH og studieleder på SDU.

Dorthe Boe Danbjørg blev valgt ind i FOLAs bestyrelse i 2010. Hun blev hurtigt udnævnt til næstformand, inden hun i 2014 overtog formandskabet. Hun forlader foreningen med gode minder om det arbejde, der ligger bag hende, og store forhåbninger for fremtiden på vegne af FOLA.

- Det er ikke uden stolthed, at jeg ser tilbage på mine år i FOLA, hvor vi sammen med andre kræfter virkelig har fået sat børneområdet på den politiske dagsorden, og jeg mest stolt af, at vi som organisation er en aktiv og anerkendt medspiller på området, og for, at vi nu seriøst diskuterer minimumsnormeringer og behovet for en familiepolitik, siger 41-årige Dorthe Boe Danbjørg.

Ny fynbo overtager

På baggrund af Dorthe Boe Danbjørgs ønske om at træde ud, har FOLAs bestyrelse konstitueret sig på ny. Det har resulteret i, at den nuværende næstformand Louise Gjervig Lehn overtager formandsposten. Den nye konstituering betyder desuden, at Einar Gylling Dørup er ny næstformand, mens suppleant Jakob Lindahl træder ind i bestyrelsen.

37-årige Louise Gjervig Lehn er til daglig sygeplejerske på OUH. Ved siden af jobbet er hun aktiv i bestyrelsesarbejde på flere fronter, ikke mindst den børnepolitiske. Hun har været med til at stifte Odense ForældreOrganisation, hvor hun i dag er næstformand, og hun er aktivt bestyrelsesmedlem i sine børns institution og skole.

Louise Gjervig Lehn har været en del af FOLAs bestyrelse siden 2012, hvor hun således har kæmpet for bedre forhold for børn og børnefamilier både lokalt og på landsplan. Hun har været næstformand siden 2014 og ser frem til at fortsætte arbejdet i FOLA som ny formand.

- Jeg vil fortsætte med at sætte fokus på kvaliteten i landets dagtilbud, hvilket stadig er meget relevant. Børneområdet og institutionslivet har fået mere politisk opmærksomhed i de senere år, men det har ikke ført den nødvendige prioritering af området med sig. Derfor har FOLA fortsat en meget vigtig rolle at spille – ikke mindst i kampen for at få anerkendt minimumsnormeringer som en vigtig del løsningen, siger Louise Gjervig Lehn.

Hun efterlyser, at politiske visioner kombineres med aktiv handling og reelle investeringer i børneområdet og peger samtidig på, at forskningen for længst har dokumenteret, at det både rent menneskeligt og samfundsmæssigt er en prioritering, der betaler sig.

Yderligere informationer:

Afgående formand, Dorthe Boe Danbjørg: 26 20 21 86

Kommende formand, Louise Gjervig Lehn: 40 50 77 58

 

FAKTA

FOLAs nye bestyrelse:

Efter den nye konstituering, som altså træder i kraft ved nytår, består FOLAs bestyrelse af følgende personer: Formand Louise Gjervig Lehn (Odense), næstformand Einar Gylling Dørup (Nyborg), kasserer Marianne Beck-Nielsen (Frederiksberg), Anahita Malakians (København), Kasper Tangsig (Århus), Pernille Darling Rasmussen (Roskilde) og Jakob Lindahl (København).

Suppleanter er Flemming Linnebjerg Rasmussen (Odense), Helle Nielsen (Egedal) og Camilla Viby-Mokvist (Roskilde).

Om FOLA:

  • FOLA er forældrenes landsforening - en organisation der på landsplan varetager forældrebestyrelsers, forældreråds og forældrenævns interesser.
  • FOLA har eksisteret siden 1974.
  • FOLA har en bestyrelse bestående af frivillige forældre, som alle kommer fra forældrenævn, -bestyrelser eller råd. Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling. FOLA har et bemandet sekretariat, som kan kontaktes dagligt.
  • Medlemmer af FOLA er forældrenævn (sammenslutninger af forældrebestyrelser på kommunalt plan) forældreråd og forældrebestyrelser ved daginstitutioner, SFO og dagpleje. Vi har ca. 1500 medlemsinstitutioner.
  • FOLA arbejder for at forbedre børns og børnefamiliernes vilkår - såvel i daginstitutionen som i det øvrige samfund. Det er ønsket at vores daginstitutioner skal kendetegnes af kvalitet. Der skal være tid til omsorg, nærvær og udvikling.
2,322,390 Unikke besg