25 March 2019 13:23:39
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

2016 har på mange måder været et begivenhedsrigt år.

Vi har fået valgt en stor og meget aktiv bestyrelse med repræsentanter fra Århus, Odense, Nyborg, København, Frederiksberg, Roskilde og Egedal kommuner.

Vi har deltaget i et hav af ministerielle udvalg - bl.a. om de nye styrkede pædagogiske læreplaner, ligestilling, antimobning, læringsmiljøer, kvalitetsforum for dagtilbud, samarbejde mellem skole og fritid, Rådet for børns læring etc.

Vi har traditionen tro deltaget aktivt i diverse samarbejder med andre organisationer på børneområdet - det være sig Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet, BUPL og FOA, for blot at nævne nogle få.

Det traditionsrige Sorø-møde havde for første gang fokus på dagtilbudsområdet. Her deltog vi selvfølgelig også. Vi har fået nye ministre på området. Undervisning og dagtilbud er atter splittet op i vi har budt velkommen til Mai Mercado, børne- og socialminister og Merete Riisager, undervisningsminister.

Der har været stort fokus på dagtilbudsområdet i 2016. Det sætter vi stor pris på. For vi ved, at netop de første år er helt afgørende.

2016 blev også året hvor Dorthe Boe Danbjørg valgte at takke af. Herfra skal lyde en meget stor tak til Dorthe for et fantastisk arbejde og engagement i FOLA. Jeg skal gøre alt hvad der står i min magt for at løfte arven.

Jeg ser meget frem til at fortsætte det vigtige arbejde i det nye år - ja, i de kommende år, hvor emner som minimumsnormeringer, balance i familie- og arbejdsliv, børns ret til fritid og forældresamarbejde fortsat vil have vores prioritering.

Vi kan drøfte kvalitetsløft, styrkede pædagogiske læreplaner m.v. Men vi bliver nødt til at have fundamentet i orden - dvs. et tilstrækkeligt antal veluddannede pædagogiske medarbejdere til vores børn. Vi oplever alt for store forskelle på normeringsniveauet fra kommune til kommune og vi oplever at en pædagogisk medarbejder har ansvaret for måske 20 børn. Derfor er det absolut nødvendigt med centralt fastsatte minimumsnormeringer. Et minimum af ansatte giver den basale og helt nødvendige tid til omsorg for og opmærksomhed omkring det enkelte barn. Det giver tryghed, trivsel og udvikling.

Børnefamilierne har ondt i balancen. Jeg glæder mig til vores fortsatte fokus på hvordan vi skaber nogle strukturelle rammer, som giver børnefamilierne en reel chance for at skabe balance i hverdagen. Vi skal tænkte både nedsat arbejdstid, lovmæssig ret til frihed ved børn sygdom og gode normeringer i vores dagtilbud. Alle tre elementer er vigtige for familiebalancen.

2017 skal også blive året hvor vi i langt højere grad får genskabt fokus på fritidspædagogikken og børns ret til fritid. Vi har fået en undervisningsminister, som oprindelig var modstander af de lange skoledage, som folkeskolereformen medførte. Selvom en ministerpost fordrer loyalitet overfor vedtagne reformer, så ser jeg muligheden for øget fokus på betydningen af børns fritid, på leg, kreativitet, fællesskab og dannelse.

Som forældreorganisation har vi naturligvis en grundlæggende interesse i at styrke forældresamarbejdet. Det være sig det daglige samarbejde mellem den enkelte forælder og det pædagogiske personale, det formelle samarbejde i forældrebestyrelsen eller forældrerådet og samarbejdet mellem forældrene i vores dagtilbud. Det arbejde glæder jeg mig også meget til.

Endelig så træder vi i 2017 ind på den internationale arena. Som noget nyt tager vi fat på det nordiske forældresamarbejde, som tager sin start i Oslo i januar måned. Her mødes de nordiske forældreorganisationer for at udveksle erfaringer og sætte gang i det nordiske forældresamarbejde. Det forventer jeg mig meget af, for vi har meget at lære af de andre nordiske lande, som på flere centrale punkter er foran på det børne- og familiepolitiske.

Med ønske om et rigtig godt nytår til jer alle.

Louise Gjervig Lehn

Formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

2,322,493 Unikke besg