19 February 2019 15:50:56
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Gode takter i regeringsudspillet

Gode takter om forældreindflydelse i Regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’

Hovedfolder: mariehons.jpgDer er gode takter omkring forældrenes indflydelse i regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’ ’ siger Einar Gylling Dørup, næstformand i FOLA – Forældrenes Landsforening.

’Undersøgelser viser at samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale er betydningsfuldt for børns trivsel og udvikling, så det varmer naturligvis vores forældre-hjerter, når regeringsudspillet har fokus på at styrke forældrebestyrelsernes indflydelse.

Regeringsudspillet har fat i noget essentielt, når det nævnes at forældrebestyrelsernes indflydelse er begrænset og, at alle enheder skal have ret til repræsentation i den fælles forældrebestyrelse, der hvor vi har store områdeinstitutioner’ siger Einar Gylling Dørup

’Vores opfordring til regeringen er, at vi går skridtet videre og genindfører obligatoriske forældrebestyrelser med lovsikret kompetence i alle fysiske enheder.

De mange store områdeinstitutioner, som har en tendens til hele tiden at blive større, er et stort tab for nærdemokratiet og forældresamarbejdet. Forældre vil almindeligvis meget gerne bruge tid på frivilligt arbejde, som det er at sidde i en forældrebestyrelse, men med områdebestyrelserne oplever vi, at nærheden og forældreengagementet forsvinder. Når der ikke længere er tale om et samarbejde og en dialog med den fysiske enhed, hvor ens barn befinder sig, men med en områdeledelse for en række fysiske enheder, så daler forældrenes interesse for at deltage i vigtige bestyrelsesarbejde’ fortsætter Einar Gylling Dørup

’Regeringens forslag om at forældrebestyrelsen skal sikres øget indflydelse på samarbejdet mellem hjem og dagtilbud og på den pædagogiske læreplan, skal suppleres med lovkrav om obligatoriske forældrebestyrelser i alle fysiske enheder. En forældrebestyrelse, der som minimum, har kompetence til at fastsætte principperne for det pædagogiske arbejde (herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner) og for budgettet, som har retten til at medvirke og indstille i forbindelse med ansættelser af pædagogisk personale og som godkender institutionens budget og regnskab.

Og så bør det falde ganske naturligt at kommunerne forpligtes til at tilbyde kurser til forældrebestyrelserne, så bestyrelserne i højere grad bliver klædt på til arbejdet. Regeringens udspil lægger op til dialog om indholdet – den dialog deltager vi naturligvis meget gerne i ’ slutter Einar Gylling Dørup

 

Einar Gylling kan kontaktes på mobil: 5234 7982

2,300,391 Unikke besg